Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

07/10/2018 1.010 Lễ Đức Mẹ

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 275 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Thánh Phan - Xi- Cô

07/10/2018 248 Năm Phụng Vụ

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 31 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

10/06/2018 15 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

12/08/2018 14 Lễ Đức Mẹ

Thánh Phê-rô Phao-lô

27/05/2015 9 Thánh Phê-rô Phao-lô

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

27/05/2018 8 Lễ Chúa Ba Ngôi

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương