Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

07/10/2018 14 Lễ Đức Mẹ

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 14 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

10/06/2018 13 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 11 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

27/05/2018 9 Lễ Chúa Ba Ngôi

Thánh Lễ Tạ Ơn Cung Hiến Thánh Đường

26/09/2017 9 Các Lễ Đặc Biệt Khác

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

12/08/2018 5 Lễ Đức Mẹ

Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô A - B - C

18/06/2017 4 Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương