Thứ Bảy, 31 Tháng Tám, 2013 493

CÁC KHÓA NHẠC CẤP TỐC LƯU ĐỘNG

Tải file pdf

Viện Âm Nhạc Phan Sinh, ngoài các Khóa học dài hạn quanh năm và Khóa học cấp tốc mùa Hè, còn mở những Khóa học cấp tốc lưu động: Gv đến tận nơi nào thuận tiện cho đa số học viên, ở cấp Giáo phận, Liên Hạt, Học viện, Tập viện, Nhà Huấn Luyện…Xin liên lạc Lm Xuân Thảo, 0907300275, hoặc Email: jxuanthao12@yahoo.com để thu xếp.  

Môn học

Nội dung

Thời lượng và Phương án thực hiện

Điều kiện

XÂ1/

XÂ2

(Nhạc lý Ký Xướng âm 1/2)

XA1: Nhạc lý I và Ký xướng âm trong CM+Am (+ thang âm có 3#/4b); 96 tiết (6 tín chỉ)

 

XA2: Tiếp lên Nhạc lý Ký Xướng âm 2 :XA2 (FM/Dm, GM/Em (+thanh âm 6#/6b; 96 tiết (6 tín chỉ)

Các Phương án cho XÂ1/XÂ2 :        

A: Học 8 tiết trọn ngày:  sáng 4 tiết +  chiều 4 tiết (dịp Hè hoặc Tết, hoặc  học viện, tập viện…)

A1) Hai đợt x 6 ngày;

A2) Ba đợt x 4 ngày. 

B:  Học 6 tiết, 4t buổi sáng hoặc buổi chiều + 2t buổi tối (tiện cho học sinh đi học 1 buổi)

B1) Hai đợt x 8 ngày;

B2) Ba đợt x 5 ngày.

Khả năng nghe cao độ +Org1

TN1/

TN2

(Thanh Nhạc 1/2)

Thanh nhạc 1: Kỹ năng cơ bản để nói/đọc diễn cảm (rõ lời, phân câu chiết tự), và hát diễn cảm (“tròn vành, rõ chữ” và có tâm tình); khóa cấp tốc 36 tiết (2 tín chỉ);

 

Thanh nhạc 2: Nói, Đọc, Hát diễn cảm (36 tiết)

Các Phương án cho TN1/TN2:           

A: Học 6 tiết trọn ngày:  sáng 3 tiết +  chiều 3 tiết(dịp Hè hoặc Tết, hoặc  học viện, tập viện)

A1) Một đợt x 6 ngày;

A2) Hai đợt x 3 ngày;

A3) Ba đợt  x 2 ngày ;  

B:  Học 6 tiết, 4t buổi sáng hoặc chiều + 2t buổi tối(tiện cho học sinh đi học 1 buổi)

B1) Một đợt x 6 ngày; B2) Hai đợt x 3 ngày ; B3) Ba đợt x 2 ngày

C: Học buổi tối 2,5 tiết (6g30-8g45) (phù hợp cho những nơi ở trong Tp SG)

C1)Hai đợt x 7 buổi tôi;

C2) Ba đợt x 5 buổi tối

Khả năng ca hát+XÂ1(+Org1)

ĐK1/

ĐK2

(Điều Khiển 1/2)

ĐK1:Kiến thức về PV Thánh nhạc và Chỉ huy; Kỹ năng Chọn bài hợp PV, Tập dượt và Điều khiển các loại nhịp cơ bản; 60 tiết (4 tín chỉ);

 

ĐK2: Kiến thức về PV Thánh nhạc và Chỉ huy Nhạc Bình Ca; Kỹ năng áp dụng tinh thần nhạc BC vào nhạc mới để diễn tấu có hồn; 60 tiết (4 tín chỉ);

 Các Phương án cho ĐK1/ĐK2:       

A: Học 8 tiết trọn ngày:  sáng 4 tiết +  chiều 4 tiết (dịp Hè hoặc Tết, hoặc  học viện, t ập viện…)

A1) Một đợt  x 8 ngày;

A2) Hai đợt x 4 ngày;

A3) Ba đợt x 3 ngày ; 

B:  Học 6 tiết, 4t buổi sáng hoặc chiều + 2t buổi tối (tiện cho học sinh đi học 1 buổi)

B1) Một đợt x 10 ngày;

B2) Hai đợt x 5 ngày;

B3) Ba đợt x 3 ngày rưỡi

XÂ1 + TN1(+Org1)

CT1/

CT2

(Ca Trưởng 1/2)

CT1: Tổng hợp 3 môn XA1 +TN1 +ĐK1192 tiết (12 tín chỉ)

 

CT2:Tổng hợp 3 môn XA2+TN2+ĐK2, 192 tiết (12 tín chỉ)

Các Phương án cho CT1/CT2:              

A: Học 8 tiết trọn ngày:  sáng 4 tiết +   chiều 4 tiết(dịp Hè hoặc Tết, hoặc  chủng viện, học viện, tu viện thu xếp thời gian thuận tiện…)

A1) Hai đợt x 12 ngày;

A2) Ba đợt x 8 ngày;

A3) Bốn đợt x 6 ngày

B:  Học 6 tiết, 4t buổi sáng hoặc chiều + 2t buổi tối (tiện cho học sinh đi học 1 buổi)

B1) Hai đợt x 16 ngày (H è tháng 8);

B2) Ba đợt x 10  ngày .

Khả  năng nghe cao độ, nhái âm, và ca hát

Org1/2/3+

XA1_A/B/C

Đánh đàn Organ  cấp 1/2/3 + Đệm đàn cơ bản ; mỗi cấp 30 tiết + 32 tiết phần A/B/C của XA1 ; TC: 62 tiết mỗi cấp

Org1+ XA1A (62 tiết)

Org2+XA1B (62 tiết)

Org3+XA1C (62 tiết)

Các Phương án cho

Org1 + XA1A

hoặc Org2+ XA1B,

hoặc Ỏrg3 + XA1C:                    

A: Học 8 tiết trọn ngày:  sáng 4t + chiều 4 tiết (dịp Hè hoặc Tết, hoặc  học viện, tu viện…) 

A1) Một đợt  x 8 ngày;

A2) Hai đợt x 4 ngày;

A3) Ba đợt x 3 ngày ;

B:  Học 6 tiết, 4t buổi sáng hoặc chiều + 2t buổi tối (tiện cho học sinh đi học 1 buổi)

B1) Hai đợt x 6 ngày;

B2) Ba đợt x 4 ngày.

 Khả năng nghe cao độ

 

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương