Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Tạ Ơn

31/08/2015 76 Linh Mục - Thánh Hiến

Mồng 3 Tết - Thánh Hóa Việc Làm

30/01/2017 30 Mồng 3 Tết

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời

16/10/2014 25 Tín Hữu Qua Đời

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

21/10/2018 21 CN 29 Thường Niên

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

17/02/2018 19 Mồng 2 Tết

Lễ Giao Thừa

27/01/2017 8 Lễ Giao Thừa

Thánh Lễ Tạ Ơn Cung Hiến Thánh Đường

26/09/2017 7 Các Lễ Đặc Biệt Khác

Lễ GIổ - Tín Hữu Qua Đời

05/03/2015 7 Tín Hữu Qua Đời

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương