Các Lễ Đặc Biệt Khác » Tín Hữu Qua Đời

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Tạ Ơn

31/08/2015 281 Linh Mục - Thánh Hiến

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

22/10/2023 132 CN 29 Thường Niên

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời

02/11/2023 96 Tín Hữu Qua Đời

Mồng 1 Tết - Cầu Bình An - Chúa Nhật

22/01/2023 52 Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên

Lễ Giao Thừa - Thứ 7

21/01/2023 36 Lễ Giao Thừa

Thánh Lễ Tạ Ơn Cung Hiến Thánh Đường

26/09/2017 12 Các Lễ Đặc Biệt Khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương