THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

22/10/2023 25 CN 29 Thường Niên

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Tạ Ơn

31/08/2015 25 Linh Mục - Thánh Hiến

Lễ Giao Thừa - Thứ 7

21/01/2023 14 Lễ Giao Thừa

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời

02/11/2023 13 Tín Hữu Qua Đời

Thánh Lễ Tạ Ơn Cung Hiến Thánh Đường

26/09/2017 11 Các Lễ Đặc Biệt Khác

Mồng 1 Tết - Cầu Bình An - Chúa Nhật

22/01/2023 8 Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương