MTG Thủ Đức


CN cuối MGS; sau CN nầy bắt đầu thứ 2 tuần I TN
TV 84 có thể dùng chung cho suốt Mùa Vọng khi chưa/không hát được những TV phù hợp khác
TV 84 có thể dùng chung cho suốt Mùa Vọng khi chưa/không hát được những TV phù hợp khác
TV 84 có thể dùng chung cho suốt Mùa Vọng khi chưa/không hát được những TV phù hợp khác
TV 84 có thể dùng chung cho suốt Mùa Vọng khi chưa/không hát được những TV phù hợp khác
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Mồng Một Tết - MTG Thủ Đức

22/01/2023 10 Năm Phụng Vụ

Chúa Giê-su chịu Phép Rửa (Lễ Kính) - MTG Thủ Đức

09/01/2023 7 Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lễ Hiển Linh - MTG Thủ Đức

08/01/2023 6 Lễ Hiển Linh

Lễ Ban Ngày - MTG Thủ Đức

25/12/2022 5 Lễ Ban Ngày

Mẹ Thiên Chúa - MTG Thủ Đức

01/01/2023 4 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Lễ Vọng Giáng Sinh - MTG Thủ Đức

24/12/2022 3 Mùa Giáng Sinh

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương