MTG Thủ Đức


CN cuối MGS; sau CN nầy bắt đầu thứ 2 tuần I TN
TV 84 có thể dùng chung cho suốt Mùa Vọng khi chưa/không hát được những TV phù hợp khác
TV 84 có thể dùng chung cho suốt Mùa Vọng khi chưa/không hát được những TV phù hợp khác
TV 84 có thể dùng chung cho suốt Mùa Vọng khi chưa/không hát được những TV phù hợp khác
TV 84 có thể dùng chung cho suốt Mùa Vọng khi chưa/không hát được những TV phù hợp khác
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Giê-su chịu Phép Rửa (Lễ Kính) - MTG Thủ Đức

09/01/2023 16 Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Mẹ Thiên Chúa - MTG Thủ Đức

01/01/2023 10 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Mồng 2 Tết - MTG Thủ Đức

23/01/2023 7 Năm Phụng Vụ

Lễ Ban Ngày - MTG Thủ Đức

25/12/2022 7 Lễ Ban Ngày

Lễ Vọng Giáng Sinh - MTG Thủ Đức

24/12/2022 6 Mùa Giáng Sinh

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương