Thứ Hai, 05 Tháng Năm, 2014 106

Nội Dung và Lịch Học các môn nhạc năm 2014-15

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Thánh nhạc Nội Dung các môn học Thánh nhạc,  Lịch học dài hạn (quanh năm từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 05 năm sau), và Lịch học cấp tốc (trong tháng 7 hằng năm) được tổ chức tại Đakao, để quý vị tuỳ nghi gửi người đến học về phục vụ trong các cộng đoàn và giáo xứ.

Từ đầu năm 2013, Các Lớp Nhạc Quê Hương, nay gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, liên kết với Hội Đồng Khảo Thí Âm Nhạc LCM (London College of Music) thuộc University of West London[1] mở những khóa luyện thi lấy bằng quốc tế về Chỉ huy (Conducting), Thánh nhạc (Church Music), Sư phạm nhạc cụ (Teaching) và Nhạc Pháp (Musicianship):

-            Bằng DipLCM (Diploma – Năm I Đại học)

-            Bằng ALCM (Associate – Cao đẳng)

-            Bằng LLCM (Licenciate – Cử nhân)

Năm 2013, 22 học viên đã dự cuộc thi đầu tiên vào tháng 6, sau khi học lớp Luyện thi Lý Thuyết Cấp 5, với kết quả là tất cả đã đậu với hạng xuất sắc và giỏi. Đợt thi tháng 11, cũng có 20 học viên thi đậu từ hạng giỏi đến xuất sắc.

Chúng tôi sẽ mở khóa Hè cấp tốc vào tháng 7-2014 với các môn Xướng âm 1&2, Thanh nhạc 1&2, Điều khiển 1&2, Hòa âm 1A&1B, Đối âm1&2, LSAN1&2, Organ 1&2&3&4. Năm học 2-14-15, chúng tôi tiếp tục điều chỉnh chương trình cũ và  mở các lớp Luyện thi cấp 6-7-8 (LT_G6-7-8) và Luyện thi DipLCM về Sư phạm nhạc cụ, Nhạc pháp Đàn, và Điều khiển…để chuẩn bị cho các học viên lấy các bằng của LCM nêu trên.

Ngoài ra, chúng tôi có những Khóa Cấp Tốc lưu động, đến dạy tại những nơi có nhu cầu hợp lý, ở cấp Giáo phận, liên Hạt, Học viện, Tập viện, Nhà Huấn luyện…

Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của quý Đức Cha, quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ Nam Nữ, đã khích lệ và nâng đỡ chúng tôi trong công tác mục vụ Thánh nhạc nầy.

                                                  Lm Giuse Xuân Thảo, ofm, kính báo

Ghi chú: Ghi danh trên mạng: http://hailinhquehuong.net/news/noi-dung-va-lich-hoc-cac-mon-nhac-nam-2013/

- Các buổi sáng, xin liên lạc với Bác Quang, Phòng trực tu viện 7g-12g (08.38222294) ;

- Các buổi chiều, xin  liên lạc với Cô Tô thị Ánh Nguyệt (0983270859), văn phòng giáo xứ, từ 3g30, trừ ch t2.

-  Chi tiết khác, xin nhắn tin: Cô Hoàng Oanh 016 6666 8126; Cô Khánh Trân  016 93537448; Lm

A.  NỘI DUNG CÁC MÔN HỌC

Môn học

 Nội dung- Thời lượng                  

Điều kiện

XA1*

 

Nhạc lý (NLCB 0-4) và Ký xướng âm cấp 1: học CM + Am (+ thang âm có 3#/4b); 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; Quanh năm 32b x 3t). Phân tích bài, đoạn, câu nhạc. Nghe giai điệu +3 hợp.âm chính I-IV-V

Khả năng nghe cao độ+Org1

XÂ2*

(lớp từ 20 hv)

Nhạc lý (NLCB [4]-V-VII-VIII-IX) và Ký xướng âm cấp 2: học FM/Dm và GM/Em (+ thang âm có 6#/6b); Kỹ năng phân tích nhạc phẩm; Kỹ năng sơ khởi đặt Hợp âm vào 1 nhạc phâm đơn giản; Nghe 3 chức năng hợp âm + hợp âm 7 + hợp âm phụ II và VI. Tiểu sử một số tác giả có trong chương trình XA1-2(J.S.Bach, GF Handel, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, R.Schumann...). Đánh bản hòa âm thang Do âm trưởng đi lên và xuống. 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; QN 32b x 3t)

XÂ1

+Org2

XÂ3*

(15 hv)

Nhạc lý (NLCB VI-X-XI-XII) và Ký xướng âm cấp 3: học  DM/Bm và BbM/Gm (+thang âm có 5#/5b); Kỹ năng Phân tích nhạc phẩm, kỹ năng nghe Hợp âm chính và phụ (II, III, VI, VII) và ký âm 2 bè. Kỹ năng nâng cao đặt Hợp âm vào 1 nhạc phâm. Sơ lược Lịch sử âm nhạc T.phương; 96 tiết (Hè 24b x 4t; QN 32b x 3t).

XÂ2

+Org3

TN1*

Ký năng cơ bản để nói/đọc diễn cảm (rõ lời, phân câu chiết tự), và hát diễn cảm (“tròn vành, rõ chữ” và có tâm tình); 36 (Hè 9 buổi x 4t; QN 24b x 1t5).

Khả năng hát

+XÂ1

(+Org1)

HX Được tham gia sinh hoạt Ban Hợp Xướng (HX) của Viện (dưới hình thức Ca đoàn Quê Hương), mỗi tối thứ 4, lúc 18g15-20g, sau khi đã xong XA1 và TN1. XA1 +TN1

TN2*

(20 hv)

Nguyên tắc và Kỹ năng nâng cao để hát diễn cảm; 36 tiết (Hè 9 buổi x 4t; QN 24b x 1t5). Xướng âm và Hát nhạc Bình ca, hát tiếng Latinh

TN1+XA2 (+Org2)

TN3**

(15hv)

Mở rộng âm vực; Dân ca ;Tiếng hát tự nhiên; các cách diễn âm, luyệnVibrato; 36 tiết (QN 24b x 1t5)

TN2+XA

(+Org3)

ĐK1*

Kỹ năng Chọn bài hợp PV, Tập dượt và Điều khiển các loại nhịp cơ bản; Thánh nhạc nhập môn1; 60 tiết (Hè 15b x 4t; QN 24b x 1t5 +8b x 3t).

XÂ1

+ TN1

(+Org1)

ĐK2*

( 20 hv)

Xướng âm Bình ca, Phân tích, Phác họa TT nhạc Bình ca; Kỹ năng phân tích các nguồn diễn tả để trình tấu  diễn cảm; Pha trộn Đánh nhịp với Phác hoạ tiết tấu; Thánh nhạc Nhập môn 2; 60 tiết (Hè 15b x 4t; QN 24bx1,5 +8b x 3t)

ĐK1

+XÂ2

+TN2 +HA1 (+Org2)

ĐK3**

(lớp từ 20 hv)

Phân tích Hòa âm, Lối viết/Lối kết dệt nhạc Hợp ca; Chức năng Dàn nhạc; Phối hợp các thủ pháp điều khiển và phác hoạ tiết tấu trong Nghệ thuật Trinh tấu Sống động; 60 tiết (QN24bx1,5+8b x 3t).

ĐK2XÂ3

+TN3

+HÂ2

(+Org3)

Org1*

(10-12 hv)

Dựa trên Methode Rose; Đệm đàn cơ bản (Hợp âm + giai điệu); Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)

XÂ1

 

Org2*

(10-12 hv)

Dựa trên Ecole d’Orgue ( tr.1-47): Kỹ năng nhìn đánh được các bài 2 bè loại dễ ; Đệm 2 bè thánh ca đơn giản; Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)

XÂ1

+ Org1

Org3*

(Lớp 6-10 hv)

Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử (Electronic Organ) : dựa trên LCM  Step 1&2 + Dựa trên Ecole d’Orgue( tr.48-62): Kỹ năng nhìn đánh được bài 2-4 bè loại khó vừa trên đàn 2 bàn phím tay+1 bàn phím chân + Sử dụng phím chân biến cường. Đệm Hợp ca1; Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)

Org2

+ HÂ1/LT_G5

Org4**

(6-10 hv)

Dựa trên LCM  Grade 1&2+ Dựa trên Ecole d’Orgue ( tr.62-73 ;)+  Đệm Hợp ca 2 (Bản đệm đàn Hải Linh); Hè 30 tiết (12 b x 2,5t); QN 35 tiết (14b x 2,5t)

Org3

+HÂ2

Org5**

(Lớp 6-10 hv)

LCM Grade 3&4 +  Ecole d’Orgue (tr.87-93): Đệm Hợp ca 3 (Bản Đệm Đàn Hải Linh); Hè 30 tiết (12 b x 2,5t); QN 35 tiết (14b x 2,5t)

Org4

+HÂ3

Org6**

(6-10 hv)

Dựa trên LCM G5&6+Ecole d’Orgue 2c (tr.74-77;93-95): Đánh bàn phím chân nâng cao; Đánh Các bản dạo đàn (Organistes Celebres); Hè 30 tiết (12 b x 2,5t); QN 35 tiết (14b x 2,5t). Tiếp lên Org 7 -10

Org5

+HÂ4

NC Ngoài Organ Điện tử, Các Môn Nhạc Cụ (NC) mở theo nhu cầu, như Contrabass, guitare...Nhất là các nhạc cụ dân tộc như :Đàn Tranh, Đàn Bầu, Sáo trúc, Đàn Nhị, Đàn T'rưng...  

HÂ1*

(20 hv)

Kỹ năng viết Hòa âm (Viết và thể hiện trên đàn); 48 tiết (HA1A hoặc 1B: Hè 12 buổi x 4t; Quanh năm 16b x 3t); tiếp lên HÂ2-3. Học theo chương trinh LCM Grade 5-8. Xem Luyện thi LT phía dưới

Đã/đang XÂ2

+ Org3

BĐĐ Thực hành viết Bản Đệm Đàn cho Piano, Keyboard, Electronic Organ HA2, XA2, Org3

ĐÂ1**

Đối âm 2bè (Hè 12 buổi x 3t; QN 15b x 2t5); tiếp ĐÂ2; ĐÂ3…

HÂ1

PN1**

Phối nhạc (Hòa âm, Phối khí): Làm nhạc trên vi tính cho phòng thu; 96 tiết (32b x 3t); tiếp lên PN2

XA3 +HA2

ST1**

Sáng tác ca khúc; Phân tích Dân ca+Bình ca; QN 48t (16b x 3t)

XÂ2

+HÂ1-2

ST2**

Sáng tác Hợp ca tiếng Việt; Phức điệu; 96 t (32 x 3t)

XÂ3+HÂ3-5+ST1

LSÂN**

Lịch sử Phát triển Âm Nhạc qua các thời kỳ + Phân tích và Thưởng thức tác phẩm…LSÂN1 (64t LS phát triển Âm nhạc Phương Tây); LSAN2 (32t, Phân tích và thưởng thức Thời kỳ Bảoc; 32t PT&TThức thời kỳ Cổ điển); LSÂN3 PT&ThThức Th kỳ Lãng Mạn; 32t PT&ThThức Th kỳ Cận đại), LSAN4 (32t PT&Th thức Th kỳ Trung cổ; 32t PT&Th thức Th kỳ Phục Hưng)  Hè 36t (12bx3t) mỗi lớp: LSAN1A,1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B.

XÂ2_3

+Org3_4

+HA1_2

LT**

Luyện thi lấy các văn bằng của LCM (London College of Music), bắt đầu bằng Grade 5-8 (LT_G5-8); rồi thi DipLCM (Năm I ĐH), ALCM(Cao đẳng), LLCM (Cử nhân) về Chỉ huy, Thánh nhạc, Nhạc pháp, và Sư phạm nhạc cụ; 40t (16b x 2,5tiết) / mỗi cấp.

XA2_3

CT1_4 HA2_3

ĐÂ1_3

Org2_4

*Môn dạy trong kỳ Hè, học cấp tốc 4 tuần trong tháng 7 mỗi năm, và cũng dạy dài hạn quanh năm, mỗi tuần 1 buổi  bắt đầu từ tháng 9 mỗi năm.  **Môn chỉ dạy  trong khoá nhạc dài hạn quanh năm mà thôi

B.     LỊCH HỌC CÁC LỚP NHẠC

I.      Lịch học Khóa ngắn hạn (cấp tốc) vào dịp Hè tháng 7 năm 2014 (26 ngày): Khai giảng: T 3, ngày 01-07-2014

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Phòng

8g-

11g40

XÂ1/

XÂ2/

XA3

Org3

XÂ1/

XÂ2/

XA3/

BĐĐ

T'rưng

Org2

Org1

XÂ1/

XÂ2/

XA3

Org3

XÂ1/

XÂ2/

XA3/

BĐĐ

T'rưng

Org2

Org1

XÂ1/

XÂ2/

XA3

Org3

XÂ1/

XÂ2/

XA3/

BĐĐ

T'rưng

Org2

Org1

P.1+3+5

P.2

P.4

HT2L1[2]

P.6

P.Đàn L3

P.Đàn L3

2g-

5g30

TN1/

ĐK2

ĐK1/

TN2

TN1/

ĐK2

ĐK1/

TN2

TN1/

ĐK2

ĐK1/

TN2

P.1+3+5

P.2

2g-5

2g-5:30

HA1A

LSAN1

 

HA1A

LSAN1

 

HA1A

LSAN1

 

HT2L1

2-4g

4-6g

Org1

Org2

 

Org1

Org2

 

Org1

Org2

 

P.ĐànL3

P.ĐànL3

II.    LỊCH HỌC CÁC LỚP NHẠC DÀI HẠN 9-2014 đến 5-2015

Các lớp bắt đầu học tuần tự từ CN, 07-09-2014

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 Ch.Nhật

Sáng

7g30-

12g

 

 

Org3+4

  

 

-Org1        

 -LT_G5

(9g30)

-Org2

-LT_G6

(9g30)

-Org2

-Org3+4

-LT_DipLCM

Dàn nhạc

Chiều

2g-5g

 

 

Org1

(2g30)

 

 

 

-Org2

(4g)Org

Trẻ em

-XÂ1/2 /3

-LT_G7

-(4g15)LT_G8

Chiều tối

5g-8g

-LTG6?

DipLCM chỉ huy

-XA1[3]

-ĐK2

(6g45)

-TN2

-XA2 ?

(5g30)

LSAN2

(6g)

-Hợp Xướng

(CĐQH)

 

-ĐK1+

(6g45)

-TN1

 

-(5g30)

LSÂN1

4g45-5g45:Org1

(6hv)


[2] HT2L1 = Hội trương2, Lầu 1 (phòng Tập hát); HT3L2 = Hội trường 3, Lầu 2 (Phòng thâu)

[3] Dành cho học viên không thể học vào chiều Chúa nhật; tối thiểu 20 hv.  

 

Bài viết khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Tin xem nhiều trong tháng

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương