Thánh Lễ » Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thứ Ba, 27 Tháng Giêng, 2015 654

Thánh Vịnh 115 - Xuân Thảo Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Linh Mục - Thánh Hiến, Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô, Năm A, Năm B, Năm C, CN 2 Mùa Chay, Thứ 5 Tuần Thánh
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

CNMC 2B (ĐK 1) câu 1,3,4
Thứ Năm Tuần Thánh (ĐK 2) Câu 2,3,4
Lế Truyền các Chức Thánh (ĐK 2) Câu 2,3,4
Lễ Mình Máu Thánh Năm B (ĐK 3) Câu 2,3,4

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 39 - Thái Nguyên

01/12/2014 502 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chúa Vẫn Thánh Hóa - Mi Trầm

03/06/2016 184 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 44 - Xuân Thảo

10/08/2014 169 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Hát Lên Mừng Chúa - Cao Nguyên

10/08/2014 162 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 116 - Xuân Thảo

20/09/2014 140 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 131 - Thiên LZys

03/06/2016 121 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chung Một Niềm Tin - Đỗ Vi Hạ

03/06/2016 105 Nhập Lễ

Nhạc Khúc Tri Ân - Hương Vĩnh

17/05/2017 103 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương