Phần Riêng Kính Các Thánh


Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm Phụng Vụ

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

13/08/2017 Lễ Đức Mẹ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

07/10/2018 Lễ Đức Mẹ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/06

24/06/2018 Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm B, Năm Phụng Vụ, Lễ Thánh Gio-an TG 24/06

năm 2018, trùng vào CNTN

Thánh Phê-rô Phao-lô

27/05/2015 Lễ Trọng - Lễ Kính, Lễ Về Các Thánh, Năm A, Năm B, Năm C, Thánh Phê-rô Phao-lô

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 131 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

13/08/2017 121 Lễ Đức Mẹ

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

10/06/2018 40 Lễ Thánh Tâm Chúa

Thánh Phê-rô Phao-lô

27/05/2015 25 Thánh Phê-rô Phao-lô

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

07/10/2018 20 Lễ Đức Mẹ

Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô A - B - C

18/06/2017 17 Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 16 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

28/08/2014 14 Lễ Về Chúa

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương