Hợp Xướng

Thứ Bảy, 18 Tháng Giêng, 2014 4.079

Cao Vời Khôn Ví - Hùng Lân

Danh mục: Hợp Xướng
Nhạc sĩ/ Tác giả: Hùng Lân

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Cao Vời Khôn Ví - Hùng Lân

18/01/2014 27 Hợp Xướng

Nữ Vương Hòa Bình - Hải Linh

18/01/2014 9 Hợp Xướng

CANTATE DOMINO (Valentino Miserachs)

CANTATE DOMINO (Valentino Miserachs)

18/11/2019 8 Năm Phụng Vụ

Vinh Danh Thiên Chúa - Hải Linh

18/01/2014 7 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Bài Ca Khải Hoàn - Hải Linh

20/06/2018 6 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Khúc Ca Mặt Trời* - Hải Linh

18/01/2014 6 Hợp Xướng

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

23/04/2023

Concerning the Đàn bầu (literally, Đàn = musical intrument; Bầu = gourd, fig. 1), the Vietnamese people have an interesting traditional saying: “Đàn Bầu ai gảy nấy nghe Làm thân con gái chớ nghe Đàn bầu”

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương