Thánh Lễ » Nhập Lễ

Chủ Nhật, 10 Tháng Tám, 2014 1.194

Hát Lên Mừng Chúa - Cao Nguyên Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 7 Thường Niên, CN 19 Thường Niên
Nhạc Sĩ: Cao Nguyên

CNL CNTN ABC có thể dùng làm CNL cho các Chúa Nhật Thương Niên

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Tiếng Gọi Trong Sa Mạc* - Xuân Thảo

23/10/2014 162 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 71** - Xuân Thảo

28/10/2014 114 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tiếng Chuông Ngân - Ngọc Linh

24/10/2014 103 Nhập Lễ

Lễ Dâng Trông Đợi - Viết Chung

23/10/2014 92 Dâng Lễ

Trời Cao - Duy Tân

23/10/2014 91 Nhập Lễ

Đêm Vắng Sao - Nguyễn Duy

23/10/2014 87 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Dân Thành Xi-on Hỡi - Xuân Thảo

23/10/2014 83 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 97 - Mẹ Vô Nhiễm - Xuân Thảo

15/07/2018 81 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương