Têt Trung Thu


Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Trầm Hương - Dao Kim

29/04/2014 55 Dâng Lễ

Lễ Tạ Ơn - Xuân Thảo

26/09/2016 52 Năm C

Cửa Công Chính - Xuân Thảo

31/08/2015 36 Nhập Lễ

Từ Ngàn Xưa - Kim Long

23/04/2019 17 Nhập Lễ

Hãy Đưa Con Về - Thiên Hương

16/10/2014 16 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

ADORO TE

02/05/2015 10 Thánh Lễ

Chúa Là Tất Cả Đời Con - Giang Ân

15/09/2021 9 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Lúa Chín Trên Đồng

04/08/2016 9 Năm Phụng Vụ

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương