Thánh Vịnh - Đáp Ca


Thánh Vịnh 137 - Martino [Martino]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Thánh Lễ, Năm C, CN 5 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Trong ngày con kêu khấn

Thánh Vịnh 137 - Thái Nguyên [Thái Nguyên]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 21 Thường Niên

Lạy Chúa muôn ngàn đời

Thánh Vịnh 137 C - Phan Sinh [Phan Sinh]

27/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, CN 5 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Lạy Thiên Chúa trong ngày con kêu cứu

Thánh Vịnh 137 C - Thái Nguyên [Thái Nguyên]

27/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN5

Lạy Chúa giữa chư vị

Thánh Vịnh 137(I) - Phan Sinh [Phan Sinh]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 21 Thường Niên

Muôn muôn đời Chúa vẫn trọn

Thánh Vịnh 138 - Hải Triều [Hải Triều]

05/06/2018 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm B

Chúa đã biết con, Chúa đã dò xét con

Thánh Vịnh 138 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2018 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ

Đáp ca lễ Th Gioan Tẩy giả

Tạ ơn Chúa, con xin tạ ơn Chúa

Thánh Vịnh 14 - Kim Long [Kim Long]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 16 Thường Niên, CN 22 Thường Niên

Ai sẽ được vào cư ngụ

Thánh Vịnh 14 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 16 Thường Niên, CN 22 Thường Niên

Lạy Chúa ai được vào

Thánh Vịnh 144

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 25 Thường Niên

Chúa gần gũi những ai cầu khẩn Chúa

Thánh Vinh 144 - Đỗ Vi Hạ [Đỗ Vi Hạ]

25/03/2016 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Thánh Lễ, Năm C, CN 5 Phục Sinh

Lạy Chúa ôi Thiên Chúa

Thánh Vịnh 144 - Martino [Martino]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 18 Thường Niên

Chúa thương rộng mở bàn tay

Thánh Vịnh 144 (2)

28/05/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 14 Thường Niên

Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa

Thánh Vịnh 144 (I) [Xuân Thảo]

28/05/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 5 Phục Sinh, CN 14 Thường Niên, CN 17 Thường Niên, CN 18 Thường Niên, CN 25 Thường Niên, CN 31 Thường Niên

CNPS 5 A - C (ĐK 1 , câu 3,4,5)
CNTN 14A, chung MTN , CNTN 31C ( ĐK 1, câu 1,3,4,6)
CNTN 17B ( ĐK 2, 4,7,8)
CNTN 18A (ĐK 2 , câu 3,7,8)
CNTN 25A (ĐK 3 , câu 2,3,8)
Lễ Tạ ơn (ĐK 1, câu 2,3,4,8)
Thánh Batôlômêô ( ĐK 4, câu 4,5,8)

ĐK 1 - Lạy Thiên Chúa con thờ Ngài là vua của con. ĐK 2 - Khi Ngài, khi Ngài rộng mở tay ban. ĐK 3 - Chúa gần gũi những ai cầu khẩn Chúa. ĐK 4 - Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa.

Thánh Vịnh 145 - Phương Ạnh [Phương Anh]

05/11/2015 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN3

Lạy Chúa xin hãy đến cứu độ chúng con

Thánh Vịnh 145 - 4A - Martino [Martino]

25/12/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 4 Thường Niên

Phúc thay ai có tâm hồn

Thánh Vịnh 145 - Martino [Martino]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 23 Thường Niên, CN 26 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Này hồn tôi ơi

Thánh Vịnh 145 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/11/2015 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 3 Mùa Vọng, CN 4 Thường Niên, CN 23 Thường Niên, CN 26 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

ĐK 1 Lạy Chúa XIn Ngài Ngự đến (CNMV3A ) ĐK 2 Phúc thay ai có tâm hồn (CNTN 4A) ĐK 3 Hồn tôi hỡi, hãy ca tụng Chúa (CNTN 23B, CNTN 26C, CNTN 32B)

Thánh Vịnh 146

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Hãy ca ngợi

Thánh Vịnh 146 - Phan Sinh [Phan Sinh]

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Hãy ca ngợi Chúa

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bên Bờ Sông Gio-đan - Mi Trầm

12/01/2017 1.618 Nhập Lễ

Chúa Giê-su chịu Phép Rửa (CHL) - Trần Mừng

15/11/2016 971 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Các Tầng Trời Mở Ra - Xuân Thảo

15/11/2016 898 Nhập Lễ

Xuân Của Ân Tình

28/01/2015 550 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Mừng Chào Mùa Xuân - Đỗ Vi Hạ

28/01/2015 498 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 39 - Thái Nguyên

01/12/2014 492 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Nữ Vương Mùa Xuân - Vũ Mộng Thơ

28/01/2015 443 Kết Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương