Thánh Vịnh - Đáp Ca


Thánh Vịnh 137 - Martino [Martino]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Thánh Lễ, Năm C, CN 5 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Trong ngày con kêu khấn

Thánh Vịnh 137 - Thái Nguyên [Thái Nguyên]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 21 Thường Niên

Lạy Chúa muôn ngàn đời

Thánh Vịnh 137 C - Phan Sinh [Phan Sinh]

27/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, CN 5 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Lạy Thiên Chúa trong ngày con kêu cứu

Thánh Vịnh 137 C - Thái Nguyên [Thái Nguyên]

27/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN5

Lạy Chúa giữa chư vị

Thánh Vịnh 137(I) - Phan Sinh [Phan Sinh]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 21 Thường Niên

Muôn muôn đời Chúa vẫn trọn

Thánh Vịnh 138 - Hải Triều [Hải Triều]

05/06/2018 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm B

Chúa đã biết con, Chúa đã dò xét con

Thánh Vịnh 138 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2018 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ

Đáp ca lễ Th Gioan Tẩy giả

Tạ ơn Chúa, con xin tạ ơn Chúa

Thánh Vịnh 14 - Kim Long [Kim Long]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 16 Thường Niên, CN 22 Thường Niên

Ai sẽ được vào cư ngụ

Thánh Vịnh 14 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 16 Thường Niên, CN 22 Thường Niên

Lạy Chúa ai được vào

Thánh Vịnh 144

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 25 Thường Niên

Chúa gần gũi những ai cầu khẩn Chúa

Thánh Vinh 144 - Đỗ Vi Hạ [Đỗ Vi Hạ]

25/03/2016 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Thánh Lễ, Năm C, CN 5 Phục Sinh

Lạy Chúa ôi Thiên Chúa

Thánh Vịnh 144 - Martino [Martino]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 18 Thường Niên

Chúa thương rộng mở bàn tay

Thánh Vịnh 144 (2)

28/05/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 14 Thường Niên

Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa

Thánh Vịnh 144 (I) [Xuân Thảo]

28/05/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 5 Phục Sinh, CN 14 Thường Niên, CN 17 Thường Niên, CN 18 Thường Niên, CN 25 Thường Niên, CN 31 Thường Niên

CNPS 5 A - C (ĐK 1 , câu 3,4,5)
CNTN 14A, chung MTN , CNTN 31C ( ĐK 1, câu 1,3,4,6)
CNTN 17B ( ĐK 2, 4,7,8)
CNTN 18A (ĐK 2 , câu 3,7,8)
CNTN 25A (ĐK 3 , câu 2,3,8)
Lễ Tạ ơn (ĐK 1, câu 2,3,4,8)
Thánh Batôlômêô ( ĐK 4, câu 4,5,8)

ĐK 1 - Lạy Thiên Chúa con thờ Ngài là vua của con. ĐK 2 - Khi Ngài, khi Ngài rộng mở tay ban. ĐK 3 - Chúa gần gũi những ai cầu khẩn Chúa. ĐK 4 - Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa.

Thánh Vịnh 145 - Phương Ạnh [Phương Anh]

05/11/2015 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN3

Lạy Chúa xin hãy đến cứu độ chúng con

Thánh Vịnh 145 - 4A - Martino [Martino]

25/12/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 4 Thường Niên

Phúc thay ai có tâm hồn

Thánh Vịnh 145 - Martino [Martino]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 23 Thường Niên, CN 26 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Này hồn tôi ơi

Thánh Vịnh 145 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/11/2015 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 3 Mùa Vọng, CN 4 Thường Niên, CN 23 Thường Niên, CN 26 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

ĐK 1 Lạy Chúa XIn Ngài Ngự đến (CNMV3A ) ĐK 2 Phúc thay ai có tâm hồn (CNTN 4A) ĐK 3 Hồn tôi hỡi, hãy ca tụng Chúa (CNTN 23B, CNTN 26C, CNTN 32B)

Thánh Vịnh 146

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Hãy ca ngợi

Thánh Vịnh 146 - Phan Sinh [Phan Sinh]

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Hãy ca ngợi Chúa

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 44 - Xuân Thảo

10/08/2014 381 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Trong Đám Mây - Xuân Thảo

16/07/2017 323 Nhập Lễ

Cảm Mến Ân Tình - Phùng Minh Mẫn

20/08/2019 256 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Cho Con Vững Tin - Nguyễn Duy

16/06/2014 217 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Đi Trên Sóng Nước - Mi Trầm

16/06/2014 204 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 84 - Mi Trầm

16/06/2014 174 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chúa Biến Hình 2 - Mi Trầm

21/02/2014 170 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Xuân Thảo

10/08/2014 156 Tung Hô Tin Mừng

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương