Ca Trưởng 3


Thơ Xuân Ly Băng
Nhạc Kim Long
Phụ soạn Hải Linh
*Ns Hùng Lân, Cảm hứng Thánh Vịnh 22.
Cảm hứng nghĩa là lấy một số ý trong TV 22.
Cảm hứng là viết thêm ý của mình vào.
Vì thế bài này không dùng để làm Đáp Ca được.
Đáp Ca là chính nguyên vẹn Lời Chúa, còn bài này đã thêm nhiều ý của tác giả.
Còn bài này dùng để hát lúc Cầu Nguyện, Hiệp Lễ.
Tiếng Nhạc Oai Hùng do Nhạc sĩ Hải Linh sáng tác để mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Tên gốc Khải Hoàn Ca
Tiết nhịp 4/4, trang nghiêm, oai hùng.

Bài 6_CT3: Lòng Mẹ (Hải Linh) [Xuân Thảo]

01/04/2023

Tôn vinh, tôn vinh Đấng Toàn năng, Chí thiện...
Lòng Mẹ
Trích Lời Ca: Y Vân
Phổ Nhạc: Hải Linh

Bài 7_CT3: Ra Đời (Hải Linh) [Xuân Thảo]

01/04/2023

Tôn vinh, tôn vinh Đấng Toàn năng, Chí thiện...
Lời kinh: Thánh Phanxicô
Bản dịch: Vũ Đình Trác
Âm nhạc: Hải Linh

Bản nhạc nhắc nhớ các ngón nhịp đặc biệt
Ngài Là Thiên Chúa - TE DEUM
Bản Dịch: Anh Minh
Phổ Nhạc: Hải Linh

Bài 9_CT3: Khúc Ca Mặt Trời (Hải Linh) [Xuân Thảo]

12/10/2019

Tôn vinh, tôn vinh Đấng Toàn năng, Chí thiện...
Lời kinh: Thánh Phanxicô
Bản dịch: Vũ Đình Trác
Âm nhạc: Hải Linh

Bản nhạc nhắc nhớ các ngón nhịp đặc biệt
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

23/04/2023

Concerning the Đàn bầu (literally, Đàn = musical intrument; Bầu = gourd, fig. 1), the Vietnamese people have an interesting traditional saying: “Đàn Bầu ai gảy nấy nghe Làm thân con gái chớ nghe Đàn bầu”

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương