Ca Trưởng 3


Thơ Xuân Ly Băng
Nhạc Kim Long
Phụ soạn Hải Linh
*Ns Hùng Lân, Cảm hứng Thánh Vịnh 22.
Cảm hứng nghĩa là lấy một số ý trong TV 22.
Cảm hứng là viết thêm ý của mình vào.
Vì thế bài này không dùng để làm Đáp Ca được.
Đáp Ca là chính nguyên vẹn Lời Chúa, còn bài này đã thêm nhiều ý của tác giả.
Còn bài này dùng để hát lúc Cầu Nguyện, Hiệp Lễ.
Tiếng Nhạc Oai Hùng do Nhạc sĩ Hải Linh sáng tác để mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Tên gốc Khải Hoàn Ca
Tiết nhịp 4/4, trang nghiêm, oai hùng.

Bài 6_CT3: Lòng Mẹ (Hải Linh) [Xuân Thảo]

01/04/2023

Tôn vinh, tôn vinh Đấng Toàn năng, Chí thiện...
Lòng Mẹ
Trích Lời Ca: Y Vân
Phổ Nhạc: Hải Linh

Bài 7_CT3: Ra Đời (Hải Linh) [Xuân Thảo]

01/04/2023

Tôn vinh, tôn vinh Đấng Toàn năng, Chí thiện...
Lời kinh: Thánh Phanxicô
Bản dịch: Vũ Đình Trác
Âm nhạc: Hải Linh

Bản nhạc nhắc nhớ các ngón nhịp đặc biệt
Ngài Là Thiên Chúa - TE DEUM
Bản Dịch: Anh Minh
Phổ Nhạc: Hải Linh

Bài 9_CT3: Khúc Ca Mặt Trời (Hải Linh) [Xuân Thảo]

12/10/2019

Tôn vinh, tôn vinh Đấng Toàn năng, Chí thiện...
Lời kinh: Thánh Phanxicô
Bản dịch: Vũ Đình Trác
Âm nhạc: Hải Linh

Bản nhạc nhắc nhớ các ngón nhịp đặc biệt
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bài 6_CT3: Lòng Mẹ (Hải Linh)

01/04/2023 2 Ca Trưởng 3

Bài 3_CT3: Hãy Vùng Đứng (Vinh Hạnh)

08/03/2021 1 Ca Trưởng 3

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương