Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Dân Thành Xi-on Hỡi - Xuân Thảo

23/10/2014 163 Nhập Lễ

Mừng Vui Lên - Mi Trầm

29/10/2018 150 Nhập Lễ

Tiếng Gọi Trong Sa Mạc* - Xuân Thảo

23/10/2014 131 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Niềm Vui Ơn Cứu Độ

28/10/2022 113 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Lễ Dâng Trông Đợi - Viết Chung

23/10/2014 108 Dâng Lễ

Vui Lên - Mi Trầm

23/10/2014 89 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 71** - Xuân Thảo

28/10/2014 87 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 97 - Mẹ Vô Nhiễm - Xuân Thảo

15/07/2018 78 Thánh Vịnh - Đáp Ca

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương