Thứ Năm, 13 Tháng Chín, 2018 650

Nhóm QUÊ HƯƠNG

I. Về nhạc sư Hải Linh, mời xem tiểu sửtác phẩm trong các phần riêng; Hình bìa đen trắng chụp Thầy Hải Linh với ca đoàn tổng hợp đang trình tấu Trường ca Các Tạo Vật tại buổi diễn nguyện mừng 800 năm ngày sinh của thánh Phanxicô Atxidi 1982 tại Thánh đường Giáo xứ thánh Phanxicô Đakao.

II. Các Thành viên khác của Nhóm Quê Hương (còn tiếp tục mở rộng trong thời gian tới):

Mời xem chi tiết sự hình thành của Nhóm Quê Hương

Nhạc sĩ Nam Hải:

  

 

 

 

Nữ tu Nhạc sĩ Thiên Lan:

 

Tu sĩ Lm. Xuân Thảo:

 

 

Nhạc Sĩ Hương Vĩnh:

 

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương