Thứ Tư, 22 Tháng Tám, 2007 122

Nhóm QUÊ HƯƠNG lưu ký vắn tắt

I. Về nhạc sư Hải Linh, mời xem tiểu sửtác phẩm trong các phần riêng; Hình bìa đen trắng chụp Thầy Hải Linh với ca đoàn tổng hợp đang trình tấu Trường ca Các Tạo Vật tại buổi diễn nguyện mừng 800 năm ngày sinh của thánh Phanxicô Atxidi 1982 tại Thánh đường Giáo xứ thánh Phanxicô Đakao.

II. Các Thành viên khác của Nhóm Quê Hương (còn tiếp tục mở rộng trong thời gian tới):

Mời xem chi tiết sự hình thành của Nhóm Quê Hương

Mời xem Đêm Nhạc Hải Linh nhan giỗ 30 năm cố Nhạc sư Hải Linh Phần A; Phần B

Nhạc sĩ Nam Hải:**

  

 

 

 

Nữ tu Nhạc sĩ Thiên Lan:***

 

Tu sĩ Lm. Xuân Thảo*:

 

 

Nhạc Sĩ Hương Vĩnh:**

 

*1947(12/10) Tân Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An|| 1954 vào Nam với mẹ và các anh em||1958 vào TCV Ái Thần(Collège Séraphique, OFMVN) Nha trang(lớp 8)||1959-1967 Chủng viện PXC Thủ Dức (lớp 7); 1965-66 Nha trang (lớp Première SH La-san); 1966-1967 (Terminale Taberd)||1967-1969:Tiếp tục Triết học HVĐM (Dự tu Thủ Đức)||1969-1970: Tập viện PS Du Sinh||1970-1974: Thần học GHHV Đà Lạt + Học CT1, 2(Nhạc sĩ CT Hải Linh)...

1974-1975: CV PXC Thủ Đức: Dạy Pháp văn+Âm nhạc+Lm(1975); ||1975-1993: TV PXC Thủ Đức: Ca đoàn Thánh Linh; 1979 CT3... Học riêng + SHÂN với NS Hải Linh; 1982 Thành viên Nhóm QH =>cùng với NS Nam Hải và Nt Thiên Lan dạy Các Lớp Nhạc QH tại HNai, Thủ Đức, Gx VNhiễm, Đakao.1986: Lớp Hợp Xướng, nay là Ca Đoàn Quê Hương.
1993-nay: SH MV&ÂN tại TV_GX PXC Đakao; ĐHXH&NV SG; CCPA(Chicago College of Performing Arts - Roosevelt University)(2002); CTU in Chicago (2004-2007); 2003 VANPS [FAM: Franciscan Academy of Music] xem hailinhquehuong.com

 

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương