Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Khúc Ca Mặt Trời

23/02/2014 120 Hợp Xướng

Trường Ca Ave Maria

23/02/2014 30 Hợp Xướng

Trường Ca Các Tạo Vật

23/02/2014 28 Hợp Xướng

NOEN KHÔNG CÓ CHÚA

20/11/2023 26 Hợp Xướng

Nhân Chứng Đức Tin

23/02/2014 20 Hợp Xướng

Halleluia

22/02/2014 20 Hợp Xướng

Nữ Vương Hòa Bình

23/02/2014 15 Hợp Xướng

Xin Mở Cho Con

23/02/2014 12 Hợp Xướng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương