Khác


ADORO TE

02/05/2015

Adoro Te devote
Bình Ca Latinh Solesmes (Pháp)
Adoro te devote, latens Deitas,/Quæ sub his figuris vere latitas;/Tibi se cor meum totum subjicit,/Quia te contemplans totum deficit...
Cantate Domino canticum novum Nào dâng lên Chúa muôn loài khúc tân ca tuyệt vời (Mark Hayes; Lời Việt: XT) Tập riêng từng bè (xem video mp4 có bản nhạc hoặc chỉ nghe mp3 mà thôi)

Một Chút Gì Rất Chúa - Phan Kim [Phan Kim]

15/12/2016

Một Chút Gì Rất Chúa
Thơ: Trăng Thập Tự; Nhạc: P.Kim

Pater Noster

02/05/2015

.Pater Noster qui es in caelis... Lạy Cha chúng con ở trên trời...
Bình ca Latinh do các tu sĩ Biển Đức tại Solesmes (Pháp) diễn tấu: PATER NOSTER, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen

Salve Regina

02/05/2015

Salve Regina, Mater misericordiae
Salve, Regina, mater misericordiae:
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsilium ostende.
O clemens: O pia: O dulcis
Virgo Maria.
Hail, holy Queen, Mother of Mercy!
Our life, our sweetness, and our hope!
To thee do we cry, poor banished children of Eve,
to thee do we send up our sighs,
mourning and weeping in this valley, of tears.
Turn, then, most gracious advocate,
thine eyes of mercy toward us;
and after this our exile show unto us the
blessed fruit of thy womb Jesus;
O clement, O loving, O sweet virgin Mary.

Thánh Thần Hãy Đến - Thành Tâm [Thành Tâm]

01/04/2014

Thánh Thần khấn xin ngự đến

TINH THẦN ATXIDI - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

08/09/2015

Bài ca chủ đề cầu nguyện liên tôn; hát kết lễ, mở đầu và xen kẻ trong các buổi cầu nguyện, đối thoại liên tôn
Trinh Nữ Thụ Thai (mới) - Xuân Thảo

Trinh Nữ Thụ Thai (mới) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/12/2017

Này đây Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai
CHL CNMV 4ABC (Cộng Đoàn + Ca đoàn dị giọng + Ca đoàn đồng giọng)

TV 144 Lễ Tạ ơn, Chung MTN - Xuân Thảo || sr Thu Thảo MTG Th.Thiêm [Xuân Thảo]

22/10/2015

ĐC: Lạy Thiên Chúa con thờ
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Thần Hãy Đến - Thành Tâm

01/04/2014 50 Kết Lễ

Salve Regina

02/05/2015 4 Kết Lễ

ADORO TE

02/05/2015 3 Thánh Lễ

TINH THẦN ATXIDI - Xuân Thảo

08/09/2015 2 Kết Lễ

Pater Noster

02/05/2015 2 Thánh Lễ

Trinh Nữ Thụ Thai (mới) - Xuân Thảo

Trinh Nữ Thụ Thai (mới) - Xuân Thảo

23/12/2017 1 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương