Thứ Sáu, 17 Tháng Năm, 2024 1.775

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

Các bạn học viên ghi danh Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024 chọn được 3 môn không trùng giờ trong khóa nhạc cấp tốc nầy. Học viên nào cũng phải bắt đầu học XA1(Nhạc lý Ký-Xướng âm cấp 1) và sau đó là XA2. Có thể học môn XA1 hoặc XA2 song song với các môn khác. Xin gợi ý chọn môn học như sau:
1. XA1, TN1, ĐK1, hoặc ai chưa/không cần môn Điều khiển thì chọn các môn đàn như sau:
2. XA1, TN1, Organ 1/Organ 2/ hoặc ai học lại XA1, hoặc XA 2, thì có thể chọn nhiều môn khác như sau:
3.XA2, TN2/ Đàn T'rưng/Organ2/LNVT, LTG5/Sáo...

                                                                                                                                                                         

 
 
                                                               từ thứ 2, 01-30/07/202     

 

                                                                                                THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE* - 1
 
 

 

 

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương