Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên


Chưa có dữ liệu để hiển thị.

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Lễ Tạ Ơn - Xuân Thảo

26/09/2016 29 Năm C

Cửa Công Chính - Xuân Thảo

31/08/2015 13 Nhập Lễ

Ca Khúc Trầm Hương - Dao Kim

29/04/2014 12 Dâng Lễ

Từ Ngàn Xưa - Kim Long

23/04/2019 10 Nhập Lễ

Chúa Là Tất Cả Đời Con - Giang Ân

15/09/2021 9 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Lễ Giao Thừa - Xuân Thảo

31/01/2016 9 Tung Hô Tin Mừng

Thắp Sáng Lên - Kim Long

04/09/2015 7 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Hãy Đưa Con Về - Thiên Hương

16/10/2014 7 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương