Mồng 3 Tết


Biết Bao Là Hạt Lúa* [Xuân Thảo]

21/02/2014

Biết bao là hạt lúa, mới làm nên tấm bánh này.
Đây là bài mới nhất, có 3 PK cho các lễ thông thường, cũng như lễ khấn, lễ tạ ơn
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Lễ Tạ Ơn - Xuân Thảo

26/09/2016 36 Năm C

Ca Khúc Trầm Hương - Dao Kim

29/04/2014 17 Dâng Lễ

Cửa Công Chính - Xuân Thảo

31/08/2015 15 Nhập Lễ

Hãy Đưa Con Về - Thiên Hương

16/10/2014 12 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Tất Cả Đời Con - Giang Ân

15/09/2021 11 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Từ Ngàn Xưa - Kim Long

23/04/2019 10 Nhập Lễ

Lễ Giao Thừa - Xuân Thảo

31/01/2016 9 Tung Hô Tin Mừng

Theo Lòng Thương Xót - Nguyễn Duy

31/03/2016 8 Chầu Thánh Thể

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương