Thánh Lễ » Kết Lễ

Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy, 2014 184

Mừng Đức Cha Phao-lô

Danh mục: Kết Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Thần Chúa - Thanh Lâm

01/04/2014 585 Nhập Lễ

Chúa Lên Trời - Phan-xi-cô

01/04/2014 381 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Xin Thần Linh Chúa - Duy Thông

01/04/2014 369 Nhập Lễ

Hò Reo Lên - Xuân Thảo

30/03/2014 365 Nhập Lễ

Sai Đi - Quang Uy

01/04/2014 345 Kết Lễ

Lạy Thánh Linh - Trần Mừng

01/04/2014 330 Ca Tiếp Liên

Xin Dâng* - Hương Vĩnh

13/07/2014 322 Dâng Lễ

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

23/04/2023

Concerning the Đàn bầu (literally, Đàn = musical intrument; Bầu = gourd, fig. 1), the Vietnamese people have an interesting traditional saying: “Đàn Bầu ai gảy nấy nghe Làm thân con gái chớ nghe Đàn bầu”

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương