Xướng Âm 1


🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 13: Tứ Liên Âm (Tetracord) - Chu kỳ quãng 5 (circle of the fifths) - Thang âm tương tiếp

✔ BTL 18: Thang thất âm Đô Trưởng gồm 2 tứ liên âm: Đô--Rê--Mi-Fa // Xon--La--Xi-Đô ⇨tr.35
✔ BĐT 1→6 ⇨tr.36-37
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 14: Quãng 3T/t (major/ minor third) - Quãng giai điệu/ hòa điệu (melodic/ harmonic intervals) - Ký hiệu nhịp 6/8, nhịp 2 phách kép (Time signature 6/8, compound duple)
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 14: Quãng 3T/t (major/ minor third) - Quãng giai điệu/ hòa điệu (melodic/ harmonic intervals) - Ký hiệu nhịp 6/8, nhịp 2 phách kép (Time signature 6/8, compound duple)
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 14: Quãng 3T/t (major/ minor third) - Quãng giai điệu/ hòa điệu (melodic/ harmonic intervals) - Ký hiệu nhịp 6/8, nhịp 2 phách kép (Time signature 6/8, compound duple)

✔ BTL 19: Quãng 3 Trưởng & thứ ⇨tr.38
✔ BTL 20: Silent Night, Đêm An Bình, Đêm Thánh Vô Cùng ⇨tr.38
✔ BĐT 1→4 ⇨tr.40
✔ BĐT 5: Con Đường Chốc Nữa (Thắng Hưng) ⇨tr.40
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 15: Quãng 4 đúng (Perfect fourth) - Rải hợp âm (broken chord/ arpeggio)
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 15: Quãng 4 đúng (Perfect fourth) - Rải hợp âm (broken chord/ arpeggio)
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 15: Quãng 4 đúng (Perfect fourth) - Rải hợp âm (broken chord/ arpeggio)

✔ BTL 21: Quãng 4 Đúng ⇨tr.41
✔ BTL 22: Đêm Đô Thị ⇨tr.41
✔ BĐT 1→5 ⇨tr.42-43
✔ BĐT 6: Chúc Mừng (Xuân Thảo) ⇨tr.43
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 16: Quãng 5 đúng (Perfect Fifth) + Hợp âm + Thứ tự các dấu (#) và dấu (b)
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 16: Quãng 5 đúng (Perfect Fifth) + Hợp âm + Thứ tự các dấu (#) và dấu (b)

✔ BTL 23: Quãng 5 Đúng ⇨tr.44
✔ BTL 24: Thứ tự các dấu thăng (Fa-Đô-Xon-Rê-La-Mi-Xi) / giáng (Xi-Mi-La-Re-Xon-Đô-Fa) ⇨tr.44
✔ BĐT: Trăng Rằm (Hải Linh): câu 1 hát dịp Trung Thu, câu 2 hát dịp Tết ⇨tr.45
✔ BĐT 1→5 ⇨tr.47
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 17: Quãng 6T/t (major/ minor Sixth); Quảng đảo (inverted interval)
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 17: Quãng 6T/t (major/ minor Sixth); Quảng đảo (inverted interval)

✔ BTL 25: Quãng 6 Trưởng & thứ ⇨tr.48
✔ BĐT 1→6 ⇨tr.49-50
✔ Tập ghép lời vào nhạc bài: Hát Lên Mừng Chúa (CNL: CNTN3A) ⇨tr.50
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 18: Các quãng 2-3-4-5-6 + Rải hợp âm
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 18: Các quãng 2-3-4-5-6 + Rải hợp âm

✔ BTL 26: Xuân & Tuổi trẻ (Nhạc: La Hối, Thơ: Thế Lữ) ⇨tr.51
✔ BĐT 1→7 ⇨tr.52
✔ BĐT 10→11 ⇨tr.53
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 19: Quãng 8 đúng (Perfect Octave)
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 19: Quãng 8 đúng (Perfect Octave)

✔ BTL 27: Quãng 8 Đúng ⇨tr.54
✔ BĐT 1→6 ⇨tr.55
✔ Đố Hoa ⇨tr.56
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 20: Quãng 4 tăng (+4/augmented 4th) / 5 giảm (diminished 5th) + Quảng 7T (major 7th)/ 7t (minor 7th)
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 20: Quãng 4 tăng (+4/augmented 4th) / 5 giảm (diminished 5th) + Quảng 7T (major 7th)/ 7t (minor 7th)

✔ BTL 28: Quãng 4 Tăng, 5 Giảm ⇨tr.57
✔ BTL 29: Quãng 7 ⇨tr.57
✔ BĐT 1→4 ⇨tr.58
✔ BĐT 5: Ave Maria 2 ⇨tr.58
✔ BĐT 6: Chúa Là Sức Mạnh ⇨tr.59
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 21: Rải Hợp âm + Làm quen Dấu hóa (Accidentals)

✔ BTL 30: Rải các Hợp âm trong Thang âm C ⇨tr.60
✔ BĐT 1→3 ⇨tr.61
✔ BĐT 4: Sài Gòn Đẹp Lắm ⇨tr.62
✔ BĐT 5: Người Cha Nhân Từ ⇨tr.63-64
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 22: Tiết tấu bất thường liên tục (Syncopation, Syncopated Rhythm)

✔ BTL 31: Tiết tấu bất thường (G.Carulli) ⇨tr.65
✔ BĐT 1→5 ⇨tr.66
✔ BĐT: Nụ Cười Xiêm
🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 23: Thang ngũ âm Vị trí Đô, điệu Xự (Xự/ minor pentatonic mode/ hệ thống 2) LA-ĐÔ-rê-MI-xon-LA
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương