Hợp Xướng

Thứ Năm, 21 Tháng Chín, 2023 98

TÌNH NƯỚC NON - Hải Linh

Danh mục: Hợp Xướng
Nhạc sĩ/ Tác giả: Hải Linh

Những Nhạc phẩm Hợp Xướng "Tán Tán Quê Hương"

Các Mục Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Nhạc Việt - Hải Linh

22/05/2023 19 Hợp Xướng

Cóc Quân - Hải Linh

19/01/2014 13 Hợp Xướng

TÌNH NƯỚC NON - Hải Linh

21/09/2023 7 Hợp Xướng

Hương Quê - Hải Linh

22/05/2023 6 Hợp Xướng

Hò Non Nước - Hải Linh

21/09/2023 5 Hợp Xướng

Cóc Quân - Hải Linh

22/05/2023 3 Hợp Xướng

Lòng Mẹ - Hải Linh

22/05/2023 3 Hợp Xướng

Thằng Bờm - Hải Linh

22/05/2023 3 Hợp Xướng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương