Thứ Bảy, 03 Tháng Chín, 2016 169

Đại Nhạc Hội 40 Năm Thánh Nhạc Hải Ngoại "Hát Lên Mừng Chúa"

 Đại Nhạc Hội 40 Năm Thánh Nhạc Hải Ngoại Hát Lên Mừng Chúa Tại Nhà Thờ Kiếng Do Cộng Đồng Công Giáo Hải Ngoại VN ; có thể xem: https://www.youtube.com/watch?v=BPRxdhOyqeQ

Clip khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Video xem nhiều trong năm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương