Thứ Ba, 01 Tháng Mười, 2019 67

Lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su


Các Ngày Lễ Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

08/10/2019 198 Lễ Đức Mẹ

Lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

01/10/2019 38 Năm Phụng Vụ

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 25 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

23/06/2019 23 Năm Phụng Vụ

Chúa Nhật 27 Năm A

08/10/2017 14 Năm A

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/06

23/06/2019 11 Năm Phụng Vụ

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

28/07/2018 11 Năm Phụng Vụ

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

11/08/2019 8 Lễ Đức Mẹ

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương