Thứ Ba, 01 Tháng Mười, 2019 322

Lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su


Các Ngày Lễ Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

23/06/2019 36 Năm Phụng Vụ

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 24 Phần Riêng Kính Các Thánh

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C

05/05/2019 22 CN 3 Phục Sinh

Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm A - B - C

23/02/2020 20 Năm Phụng Vụ

Thánh Lễ An Táng

31/08/2018 18 Năm A

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

11/08/2019 16 Lễ Đức Mẹ

Lễ Chúa Hiển Dung

06/08/2017 16 Năm A

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương