Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Dân Thành Xi-on Hỡi - Xuân Thảo

23/10/2014 32 Nhập Lễ

Tiếng Gọi Trong Sa Mạc* - Xuân Thảo

23/10/2014 29 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Mừng Vui Lên - Mi Trầm

29/10/2018 15 Nhập Lễ

Lễ Đêm Giáng Sinh - Xuân Thảo

24/10/2014 15 Tung Hô Tin Mừng

Lễ Dâng Trông Đợi - Viết Chung

23/10/2014 13 Dâng Lễ

Ngợi Khen Thánh Phanxicô - Hùng Lân

10/11/2021 11 Nhập Lễ

Cao Cung Lên - Hoàng Đức

23/11/2018 10 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Trong Hang Đá Nhỏ - Phan-xi-cô

16/12/2019 9 Dâng Lễ

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Một số môn "Khuyến học"
Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương