Chầu Thánh Thể


ADORO TE

02/05/2015 Khác, Mùa Phụng Vụ, Thánh Lễ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Lễ Về Các Thánh, Bộ Lễ - Kinh Cầu, Chầu Thánh Thể, Đối Đáp - Tung Hô Trong Thánh Lễ, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm Phụng Vụ

Bình Ca Latinh Solesmes (Pháp)
Adoro te devote, latens Deitas,/Quæ sub his figuris vere latitas;/Tibi se cor meum totum subjicit,/Quia te contemplans totum deficit...

Adoro Te devote

Gương Mặt Chúa Thương Xót [Minh Tâm]

31/03/2016 Chầu Thánh Thể, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm C

Lạy Chúa Giê-su

Hãy Đi Loan Báo Lòng Thương Xót Chúa - Ngọc Linh [Ngọc Linh]

31/03/2016 Chầu Thánh Thể, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm C

Hãy đi loan báo lòng Thương Xót Chúa

Tantum Ergo Sacramentum

02/05/2015 Mùa Phụng Vụ, Chầu Thánh Thể, Năm Phụng Vụ

Theo Lòng Thương Xót - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

31/03/2016 Chầu Thánh Thể, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm C

Con xin dâng lời

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Tantum Ergo Sacramentum

02/05/2015 30 Mùa Phụng Vụ

Gương Mặt Chúa Thương Xót

31/03/2016 5 Chầu Thánh Thể

ADORO TE

02/05/2015 5 Thánh Lễ

Theo Lòng Thương Xót - Nguyễn Duy

31/03/2016 4 Chầu Thánh Thể

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương