Thánh Lễ » Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thứ Sáu, 03 Tháng Sáu, 2016 133

Chúa Nhật 3 PS - C - Xuân Thảo Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Thánh Vịnh - Đáp Ca, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 3 Phục Sinh
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bên Bờ Sông Gio-đan - Mi Trầm

12/01/2017 1.618 Nhập Lễ

Chúa Giê-su chịu Phép Rửa (CHL) - Trần Mừng

15/11/2016 971 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Các Tầng Trời Mở Ra - Xuân Thảo

15/11/2016 898 Nhập Lễ

Xuân Của Ân Tình

28/01/2015 550 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Mừng Chào Mùa Xuân - Đỗ Vi Hạ

28/01/2015 498 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 39 - Thái Nguyên

01/12/2014 492 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Nữ Vương Mùa Xuân - Vũ Mộng Thơ

28/01/2015 443 Kết Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương