CN 19 Thường Niên


Bánh Trường Sinh - Thy Khuê [Thy Khuê]

31/05/2015

Chúa là bánh trường sinh

Chúa Nhật 19 năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

16/06/2014

Mong đợi Chúa tôi hết lòng mong đợi

Chúa Nhật 19 năm C - 32 năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

17/07/2017

Anh em hãy canh thức và sẳn sàng luôn

Chúa Nhật 32 năm A - 19 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

16/10/2014

Anh em hãy canh thức

Chúng Con Cần Đến Chúa - Phan-xi-cô [Phan-xi-cô]

03/06/2016

Tựa nép bên lòng Chúa

Chung Lời Tạ Ơn - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

17/07/2017

Về đây muôn người về đây chung tiếng

Con Đâu Dám - Từ Duyên [Từ Duyên]

01/12/2014

Này con đâu dám

Dâng Ngài - Thy Yên [Thy Yên]

16/06/2014

Dâng Ngài lòng mến vô biên

Đi Trên Sóng Nước - Mi Trầm [Mi Trầm]

16/06/2014

Chiều xuống thuyền trôi ra biển rộng.

Gặp Gỡ Đức Ki-tô - Tiến Lộc [Tiến Lộc]

16/06/2014

Gặp gỡ Đức Ki-tô

Hát Lên Mừng Chúa - Cao Nguyên [Cao Nguyên]

10/08/2014

Hát lên mừng Chúa, hát lên mừng Người
CNL CNTN ABC có thể dùng làm CNL cho các Chúa Nhật Thương Niên

Hãy Hát Lên

31/05/2015

Hãy hát lên muôn người

Hoa Quả Thánh Thần - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/08/2014

Hoa quả của Thánh Thần là bác ái

Kinh An Bình - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/08/2014

Lạy Chúa từ bi nhân hậu
Lời kinh được cho là của thánh Phanxicô At-xi-di, Bản dịch của các Lm Hoàng Kim, Nguyễn Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Tỉnh

Mình Máu Chúa - 19 TN năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/04/2014

Chúa nói: Tôi là Bánh Trường sinh từ trời xuống.

Thánh vinh 32 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

27/05/2015

ĐK 1 - Xin đổ xuống chúng con, xin đổ xuống tình thương ĐK 2 - Hạnh phúc thay nước nào mà được Chúa làm Chúa tể
CNMC 2A - CNTN 29B - ĐK 1 ( câu 4,7,8)
CNPS 5A - ĐK 1 (câu 1,3,7)
Ba Ngôi B - ĐK 2 ( Câu 4,5,7,8)
CNTN 19C - ĐK 2 ( câu 3,7,8)

Thánh Vịnh 32 C - Mi Trầm [Mi Trầm]

03/06/2016

Phúc thay dân tộc

Thánh Vịnh 33 - B

31/05/2015

Hãy nếm thử và nghiệm xem

Thánh Vịnh 33* (I) Xuân Thảo [Xuân Thảo]

09/08/2017

ĐK 1 - Hãy nghiệm xem Thiên Chúa ĐK 2 - Chúa đã giải thoát ĐK 3 - Kẻ nghèo này kêu lên đã kêu
ĐK 1 : CNMC 4C; CNTN 19B + Chung các CNTN ; Lễ Hôn Phối; Lễ Khấn Dòng; Lễ chung các Thánh Nam Nữ, CNTN 20B, CNTN 21B.
ĐK 2 : Lễ Thánh Phê-rô , Phao-Lô ; Lễ chung các Thánh Tử Đạo
ĐK 3 : CNTN 30C

Thánh Vịnh 84 - Mi Trầm [Mi Trầm]

16/06/2014

Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 99 - Xuân Thảo

10/02/2016 204 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 174 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 99 - Đỗ Vi Hạ

10/02/2016 141 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vinh 144 - Đỗ Vi Hạ

25/03/2016 97 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 115

27/01/2015 57 CN2

Của Lễ Tình Yêu - Ngọc Linh

20/04/2016 48 Dâng Lễ

Thánh Vịnh 29 - Vũ Thành An

10/02/2016 37 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Graduale Simplex (Sách Bình Ca Đơn Giản)

28/03/2019 35 Năm Phụng Vụ

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương