CN 25 Thường Niên


Ca Lên Đi 3 - Kim Long [Kim Long]

04/08/2014

Ca lên đi Thần Thánh trên thiên đình

Chúa Nhật 25 - 26 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/06/2016

Chúa Giê-su Ki-tô

Chúa Nhật 25 năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

04/08/2014

Lạy Chúa, xin Chúa soi trí mở lòng

Chúa nhật 25 năm B - 2 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/06/2015

Chúa đã dùng Tin Mừng

Con Xin Dâng - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

05/06/2016

Dâng lên Chúa rượu bánh này

Dâng Lên Cha Toàn Năng

04/08/2014

Dâng lên Cha toàn năng chí ái chí từ

Điều Gì Phải Lo - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

05/06/2016

Bạn hãy lo đi tìm Nước Trời

Nếu Chúa Là - Kim Ngân - Kim Long [Kim Ngân - Kim Long]

04/08/2014

Nếu Chúa là mặt trời con mong

Thánh Lễ Cuộc Đời

19/09/2014

Ta cùng về thôi vì cuộc lễ hết rồi

Thánh Vịnh 112 C

05/06/2016

Hãy ngợi khen ngợi khen Chúa

Thánh Vịnh 112 C - Phan Sinh [Phan Sinh]

05/06/2016

Hãy dâng lời ngợi ca

Thánh Vịnh 144

04/08/2014

Chúa gần gũi những ai cầu khẩn Chúa

Thánh Vịnh 144 (I) [Xuân Thảo]

28/05/2014

ĐK 1 - Lạy Thiên Chúa con thờ Ngài là vua của con. ĐK 2 - Khi Ngài, khi Ngài rộng mở tay ban. ĐK 3 - Chúa gần gũi những ai cầu khẩn Chúa. ĐK 4 - Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa.
CNPS 5 A - C (ĐK 1 , câu 3,4,5)
CNTN 14A, chung MTN , CNTN 31C ( ĐK 1, câu 1,3,4,6)
CNTN 17B ( ĐK 2, 4,7,8)
CNTN 18A (ĐK 2 , câu 3,7,8)
CNTN 25A (ĐK 3 , câu 2,3,8)
Lễ Tạ ơn (ĐK 1, câu 2,3,4,8)
Thánh Batôlômêô ( ĐK 4, câu 4,5,8)

Thánh Vịnh 53 - Mi Trầm [Mi Trầm]

01/06/2015

Chúa đỡ nâng tâm hồn con

Thánh Vịnh 53 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/06/2015

Lạy Chúa thân con đây

Tình Thiên Chúa - Phan-xi-cô [Phan-xi-cô]

05/06/2016

Đẹp như đóa hoa hồng tươi

Về Nhà Cha 1

01/06/2015

Trên đường tiến bước về nhà Cha

Xin Dâng Lên Ngài

01/06/2015

Xin dâng lên Ngài rượu nho bánh miến

Xin Tri Ân - Thành Tâm [Thành Tâm]

01/06/2015

Chúa con ơi con biết rằng
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 99 - Xuân Thảo

10/02/2016 204 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 176 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 99 - Đỗ Vi Hạ

10/02/2016 141 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vinh 144 - Đỗ Vi Hạ

25/03/2016 97 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 115

27/01/2015 60 CN2

Của Lễ Tình Yêu - Ngọc Linh

20/04/2016 48 Dâng Lễ

Thánh Vịnh 29 - Vũ Thành An

10/02/2016 37 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Graduale Simplex (Sách Bình Ca Đơn Giản)

28/03/2019 35 Năm Phụng Vụ

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương