CN 5 Thường Niên


Ca Ngợi Tình Chúa - Hoài Bắc [Nguyễn Văn Trinh]

01/12/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Về đây muôn người về đây

Cảm Mến Tình Ngài - Anh Tuấn [Anh Tuấn]

27/12/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN5

Ôi cảm mến xiết bao

Chúa Cất Tiếng Gọi Con - Việt khôi [Viêt Khôi]

27/12/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN5

Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn

Chúa Nhật 5 năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

18/12/2016 Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Chúa nói rằng: "Tôi là ánh sáng của trần gian

Chúa Nhật 5 năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/12/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Trăm cơn bệnh hoạn

Chúa Nhật 5 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

27/12/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm C, CN5

Chúa bảo môn đệ rằng

Con Đâu Dám - Từ Duyên [Từ Duyên]

01/12/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 5 Thường Niên, CN 19 Thường Niên

Này con đâu dám

Của Lễ Đời Con

27/12/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN5

Dâng lên Ngài của lễ đời con

Hãy Đến Đây - Nam Hải [Nam Hải]

18/12/2016 Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Hãy đến đây ta reo hò

Thánh Vịnh 111 - Kim Long [Kim Long]

18/12/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Ánh quang dọi kẻ lòng ngay

Thánh Vịnh 111 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

18/12/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Người công chính bừng sáng

Thánh Vịnh 137 - Martino [Martino]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Thánh Lễ, Năm C, CN 5 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Trong ngày con kêu khấn

Thánh Vịnh 137 C - Phan Sinh [Phan Sinh]

27/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, CN 5 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Lạy Thiên Chúa trong ngày con kêu cứu

Thánh Vịnh 137 C - Thái Nguyên [Thái Nguyên]

27/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN5

Lạy Chúa giữa chư vị

Thánh Vịnh 146

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Hãy ca ngợi

Thánh Vịnh 146 - Phan Sinh [Phan Sinh]

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Hãy ca ngợi Chúa

Thắp Sáng Lên - Dao Kim [Dao Kim]

18/12/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa

Trèo Lên Cao Sơn - Hùng Lân [Hùng Lân]

18/12/2016 Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Trèo trẻo lên ai được trẻo lên cao sơn Chúa

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Dâng Hài Nhi - Hương Vĩnh

10/12/2016 117 Mùa Giáng Sinh

Hang Belem - Hải Linh

17/12/2018 47 Mùa Giáng Sinh

Chúng Tôi Đã Thấy* - Xuân Thảo

Chúng Tôi Đã Thấy* - Xuân Thảo

10/12/2016 38 Mùa Giáng Sinh

Con Sẽ Hân Hoan - Kim Long

18/04/2016 38 Nhập Lễ

Tantum Ergo Sacramentum

02/05/2015 30 Mùa Phụng Vụ

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 24 CN14

Bài Ca Dâng Hiến - Nguyễn Duy

20/04/2016 23 Dâng Lễ

Dâng Chúa Trời - Phan-xi-cô

20/04/2016 20 Dâng Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương