Thánh Lễ » Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thứ Tư, 28 Tháng Giêng, 2015 183

Nếu Hạt Lúa - Cao Nguyên Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Chay, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 5 Mùa Chay
Nhạc Sĩ: Cao Nguyên

CNMC 5B; Lễ an táng, cầu cho các tín hữu; Lễ tử đạo...

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Tiếng Gọi Trong Sa Mạc* - Xuân Thảo

23/10/2014 116 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 71** - Xuân Thảo

28/10/2014 74 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Lễ Dâng Trông Đợi - Viết Chung

23/10/2014 68 Dâng Lễ

Dân Thành Xi-on Hỡi - Xuân Thảo

23/10/2014 63 Nhập Lễ

Tiếng Chuông Ngân - Ngọc Linh

24/10/2014 61 Nhập Lễ

Đêm Vắng Sao - Nguyễn Duy

23/10/2014 52 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Trời Cao - Duy Tân

23/10/2014 50 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 97 - Mẹ Vô Nhiễm - Xuân Thảo

15/07/2018 46 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương