Tuần Thánh


Bài thương khó

Bạn Ở Đâu? (Were You There?) - Lời Việt : Xuân Thảo

01/03/2018

Bạn ở đâu lúc Chúa ta ở Núi Cây Dầu?
CHL Thứ 6 TT/CDL CN Lễ lá...

Chúa Vào Thành - Vũ Mộng Tơ [Vũ Mộng Thơ]

23/02/2014

Hãy báo cho nữ tử Xi-on.

Con Chỉ Là Tạo Vật [Phan-xi-cô]

23/02/2014

Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật.

Giê-su Giê-su - Thành Tâm [Thành Tâm]

28/03/2015

Nhìn Thập Giá ngất cao Giê-su chịu treo
Bộ lễ Bình Ca XI

Lễ Lá - Thứ Sáu Tuần Thánh - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/02/2014

Vì chúng ta, Đức Ki-tô đã tự hạ

Luật Yêu Thương - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

23/02/2014

Cho con một điều răn mới.

Phó Thác - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

28/03/2015

Này tấm thân con sao Cha đành tâm xa cách

Suy Tôn Thánh Giá

28/03/2015

Đây là cây Thánh Giá

Thánh Vịnh 21 - Thành Tâm [Thành Tâm]

23/02/2014

Lạy Chúa, là Chúa con thờ.

Thánh Vịnh 21 - TV Đáp Ca CN Lễ Lá (Xuân Thảo) [Xuân Thảo]

21/03/2020

Lạy Chúa Con Thờ Muôn Lạy Chúa...
Thánh Vịnh Đáp Ca CN Lễ Lá A-B-C

Thánh Vịnh 30 - Thành Tâm [Thành Tâm]

28/03/2015

Lạy Cha con xin phó thác

Thập Giá Đức Ki - Tô [Thành Tâm]

23/02/2014

Thập Giá Đức Ki-tô, niềm vinh dự của Ta.

Thứ Năm Tuần Thánh, CN Phục Sinh, CN 24 A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/02/2014

Chúa nói : Thầy ban cho chúng con...

Thứ Sáu Tuần Thánh - Chúa Nhật Lễ Lá - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/03/2015

Vì chúng ta Đức Ki-tô đã tự hạ

Tình Cao Quý - Hương Vĩnh [Hương Vĩnh]

25/02/2014

Tình yêu nào cao quý

Tình Yêu Thập Giá - Hương Vĩnh [Hương Vĩnh]

23/02/2018

Can - vê chiều xưa loan máu hồng

Xin Vâng Ý Cha - Thành Tâm [Thành Tâm]

23/02/2014

Nếu được thì lạy Cha
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 99 - Xuân Thảo

10/02/2016 204 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 174 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 99 - Đỗ Vi Hạ

10/02/2016 141 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vinh 144 - Đỗ Vi Hạ

25/03/2016 97 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 115

27/01/2015 58 CN2

Của Lễ Tình Yêu - Ngọc Linh

20/04/2016 48 Dâng Lễ

Thánh Vịnh 29 - Vũ Thành An

10/02/2016 37 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Graduale Simplex (Sách Bình Ca Đơn Giản)

28/03/2019 35 Năm Phụng Vụ

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương