Ngày Lễ - Hát Lễ Ca Đoàn Tê-rê-sa Tân Đức


Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A - B - C

22/12/2019 Mùa Vọng, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN4

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A - B - C

15/12/2019 Mùa Vọng, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN3

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A - B - C

08/12/2019 Mùa Vọng, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN2

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A - B - C

01/12/2019 Mùa Vọng, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN1

TV 84 có thể dùng chung cho suốt Mùa Vọng khi chưa/không hát được những TV phù hợp khác

Chúa Nhật 34 - Chúa Ki-Tô Vua Vũ Trụ

24/11/2019 Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, CN34 - Lễ Chúa Kit-tô Vua, Năm A, Năm B, Năm C

Chúa Nhật 33 - Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

17/11/2019 Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 33 Thường Niên

Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm A - B - C

10/11/2019 Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN32

Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên Năm A - B - C

03/11/2019 Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN31

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời

02/11/2019 Tín Hữu Qua Đời, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A

Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A - B - C

27/10/2019 Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN30

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

20/10/2019 Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, CN 29 Thường Niên

Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A - B - C

13/10/2019 Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN28

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

08/10/2019 Lễ Đức Mẹ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

01/10/2019 Lễ Trọng - Lễ Kính, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ

Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên Năm A - B - C

29/09/2019 Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN26

Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A - B - C

22/09/2019 Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN25

Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A - B - C

15/09/2019 Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN24

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

14/09/2019 Lễ Trọng - Lễ Kính, Năm A, Năm B, Năm C, Lễ trọng Kính Chúa trong Mùa Thường Niên

Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A - B - C

08/09/2019 Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN23

Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm A - B - C

01/09/2019 Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN22

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Đêm Giáng Sinh

24/12/2018 275 Mùa Giáng Sinh

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

28/07/2018 259 Năm Phụng Vụ

Lễ Giáng Sinh 25/12

25/12/2018 224 Lễ Ban Ngày

Lễ Thánh Gia Thất

30/12/2018 95 Lễ Thánh Gia

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương