Chầu Thánh Thể


ADORO TE

02/05/2015

Adoro Te devote
Bình Ca Latinh Solesmes (Pháp)
Adoro te devote, latens Deitas,/Quæ sub his figuris vere latitas;/Tibi se cor meum totum subjicit,/Quia te contemplans totum deficit...

Gương Mặt Chúa Thương Xót [Minh Tâm]

31/03/2016

Lạy Chúa Giê-su

Hãy Đi Loan Báo Lòng Thương Xót Chúa - Ngọc Linh [Ngọc Linh]

31/03/2016

Hãy đi loan báo lòng Thương Xót Chúa

Theo Lòng Thương Xót - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

31/03/2016

Con xin dâng lời
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Tantum Ergo Sacramentum

02/05/2015 15 Mùa Phụng Vụ

Theo Lòng Thương Xót - Nguyễn Duy

31/03/2016 5 Chầu Thánh Thể

ADORO TE

02/05/2015 2 Thánh Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương