Thánh Lễ » Tung Hô Tin Mừng

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Xin Ba Ngôi Hiệp Nhất - Duy Linh PHN

14/02/2022 129 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Nào Hãy Chúc Tụng - Xuân Thảo

27/04/2014 116 Nhập Lễ

Vinh Danh Ba Ngôi - Đỗ Vi Hạ

27/04/2014 115 Nhập Lễ

Chúc Tụng - Trần Mừng

27/04/2014 82 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh Đanien 3 - Xuân Thảo

27/04/2014 72 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Dâng lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân

27/04/2014 65 Dâng Lễ

Hồng Ân Thiên Chúa - Hải Linh

06/05/2018 63 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Ba Ngôi - Xuân Thảo

27/04/2014 62 Tung Hô Tin Mừng

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

23/04/2023

Concerning the Đàn bầu (literally, Đàn = musical intrument; Bầu = gourd, fig. 1), the Vietnamese people have an interesting traditional saying: “Đàn Bầu ai gảy nấy nghe Làm thân con gái chớ nghe Đàn bầu”

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương