CN 17 Thường Niên


Ai Mong Tìm Chúa - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

16/06/2014

Ai mong tìm Chúa

Chúa Nhật 17 năm A-B-C

21/04/2016

Chúng ta đã nhận được

Chúa Nhật 6 - 12 - 17 năm B - 10 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/12/2014

Vị ngôn sứ cao cả đã xuất hiện

Chúa Nhật 6 - 16 - 17 - 30 năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/02/2017

Lạy Cha, là Chúa Tể Trời Đất

Chúa Nhật 6-14-16-17 năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

16/06/2014

Lạy Cha là Chúa tể trời đất

Dâng 4 - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

16/06/2014

Con xin tiến dâng

Giữa Nơi Đền Thánh - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

16/06/2014

Giữa nơi đền thánh nơi đền thánh
CNTN 14 câu 1; CNTN 17 câu 2; CNTN 23 câu 3; CNTN 32 câu 4

Họp Lại Đây

28/05/2015

Họp lại đây

Kinh Nguyện Con Dâng - NGuyễn Duy [Nguyễn Duy]

21/04/2016

Lời kinh con dâng lên

Lòng Chúa Bao Dung - Hương Vĩnh [Hương Vĩnh]

16/06/2014

Lòng Chúa bao dung

Muôn Lòng Hiệp Dâng

28/05/2015

Đây hoa màu từ mọi nơi

Nước Trời - Phan-xi-cô [Phan-xi-cô]

16/06/2014

Nước trời như là hạt ngọc quý

Thánh Vinh 118 - Phan Sinh [Phan Sinh]

01/02/2017

ĐK 1 - Hạnh phúc thay, thật hạnh phúc thay ĐK 2 - Luật pháp Ngài, con yêu chuộng dường bao
CNTN 6A (ĐK 1) câu 1,2,3,4 ; CNTN 17A (ĐK2) câu 5,6,7,8

Thánh Vịnh 137 - Phan Sinh [Phan Sinh]

27/12/2015

Lạy Thiên Chúa trong ngày con kêu cứu

Thánh Vịnh 144 (I) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/05/2014

ĐK 1 - Lạy Thiên Chúa con thờ Ngài là vua của con. ĐK 2 - Khi Ngài, khi Ngài rộng mở tay ban. ĐK 3 - Chúa gần gũi những ai cầu khẩn Chúa. ĐK 4 - Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa.
CNPS 5 A - C (ĐK 1 , câu 3,4,5)
CNTN 14A, chung MTN , CNTN 31C ( ĐK 1, câu 1,3,4,6)
CNTN 17B ( ĐK 2, 4,7,8)
CNTN 18A (ĐK 2 , câu 3,7,8)
CNTN 25A (ĐK 3 , câu 2,3,8)
Lễ Tạ ơn (ĐK 1, câu 2,3,4,8)
Thánh Batôlômêô ( ĐK 4, câu 4,5,8)

Tình Yêu Của Chúa - Ngọc Linh [Ngọc Linh]

28/05/2015

Tình yêu của Chúa

Xin Hãy Ban Cho - Vũ Đình Ân [Vũ Đình Ân]

21/04/2016

Ai xin thì sẽ được
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 144 Tung Hô Tin Mừng

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 62 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 49 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 48 Nhập Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 43 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 41 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 36 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương