CN 2 Thường Niên


Cảm Tạ Hồng Ân - Hồng Trần [Hồng Trần]

01/12/2014

Xin cảm tạ hồng ân cha ban

Cất Tiếng Hát Lên - Anh Tuấn [Anh Tuấn]

28/03/2014

Nào cùng cất tiếng hát vang lên

Chúa Nhật 2 Năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/10/2016

Ngôi lời đã làm người dương thế

Chúa Nhật 2 năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/12/2014

Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a

Chúa Nhật 2 năm C [Xuân Thảo]

26/12/2015

Chúa đã dùng Tin Mừng

Chúa nhật 25 năm B - 2 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/06/2015

Chúa đã dùng Tin Mừng

Dâng Trọn Cuộc Đời - Phan-xi-cô [Phan-xi-cô]

26/12/2015

Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời

Đây Chiên Thiên Chúa

23/10/2016

Một người đến sau tôi

Đời Con Có Chúa - Duy Thiên [Duy Thiên]

01/12/2014

Như đóa sen trong đầm lầy

Gia Nghiệp Đời Con - Thái Nguyên [Thái Nguyên]

26/12/2015

Thánh Ý Ngài là gia nghiệp đời con

Hỡi Thế Trần [Kim Long]

23/10/2016

Hỡi thế trần từ khắp nơi

Máu Chiên Bò - Kim Long [Kim Long]

23/10/2016

Máu chiên bò Chúa không ưng

Thánh Vịnh 39 - Đap ca CNTN 2A, 2B, 20C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/12/2014

Nầy con xin đến Chúa ơi Muôn lạy Chúa, xin Ngài mau đến
(CN 2 A - B) câu 1,4,5,6; (CN 20C) câu 1,2,9

Thánh Vịnh 95(1) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

26/12/2015

Hãy kể cho muôn dân biết Chúa Hãy dâng lên Chúa nào muôn dân muôn nước
CN 2C (ĐK 1) câu 1,2,5,6 ; Lễ Thánh Phanxico Xavie (ĐK 1) câu 1,2,5,7; CN 29A (ĐK 2) câu 3,4,5,6
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 144 Tung Hô Tin Mừng

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 62 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 49 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 48 Nhập Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 43 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 41 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 36 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương