CN 20 Thường Niên


Bánh Miến Rượu Nho - Anh Tuấn [Anh Tuấn]

01/06/2015

Bánh miến í a tinh tuyền

Cho Con Vững Tin - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

16/06/2014

Con tưởng rằng con vững tin

Chúa Nhật 20 năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

16/06/2014

Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

Chúa Nhật 20 năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/06/2015

Chúa nói ai ăn thịt và uống máu Tôi

Chúa Nhật 26 năm A - 20 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/08/2014

Chúa nói : Đoàn chiên Tôi nghe tiếng của Tôi.

Chúa Vẫn Thánh Hóa - Mi Trầm [Mi Trầm]

03/06/2016

Dù khi gặp bao nguy khốn

Chung Một Niềm Tin - Đỗ Vi Hạ [Đỗ Vi Hạ]

03/06/2016

Chung một niềm tin

Đến Với Chúa Hôm Nay - Ngô Trần [Ngô Trần]

01/06/2015

Máu chảy trong thân

Khát Xa Nguồn - Kim Long [Kim Long]

16/06/2014

Như con nai khát xa nguồn

Lễ Dâng - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

16/06/2014

Lễ dâng là tấm bánh với ly rươu nồng

Lương Thực Trường Sinh - Thái Nguyên [Thái Nguyên]

07/05/2024

Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta

Ta Là Bánh Hằng Sống - Kim Long [Kim Long]

01/06/2015

Ta là bánh hằng sống

Thánh Vịnh 33* (I) Xuân Thảo [Xuân Thảo]

09/08/2017

ĐK 1 - Hãy nghiệm xem Thiên Chúa ĐK 2 - Chúa đã giải thoát ĐK 3 - Kẻ nghèo này kêu lên đã kêu
ĐK 1 : CNMC 4C; CNTN 19B + Chung các CNTN ; Lễ Hôn Phối; Lễ Khấn Dòng; Lễ chung các Thánh Nam Nữ, CNTN 20B, CNTN 21B.
ĐK 2 : Lễ Thánh Phê-rô , Phao-Lô ; Lễ chung các Thánh Tử Đạo
ĐK 3 : CNTN 30C

Thánh Vịnh 39 - Đap ca CNTN 2A, 2B, 20C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/12/2014

Nầy con xin đến Chúa ơi Muôn lạy Chúa, xin Ngài mau đến
(CN 2 A - B) câu 1,4,5,6; (CN 20C) câu 1,2,9

Thánh Vịnh 66* - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

16/06/2014

ĐK1: Lạy Chúa Trời, xin Ngài dủ thương...ĐK2: Lạy Chúa, ước gì chư dân cảm tạ Ngài
TV 66: ĐK1, Lễ Đức Mẹ Mẹ Thiên Chúa; ĐK2, CNPS 6C, CNTN 20A

Thật Hạnh Phúc Thay - Hoàng Phương [Hoàng Phương]

16/06/2014

Thật hạnh phúc thay

Xin Dâng Cha 2 - Phạm Quang [Phạm Quang]

03/06/2016

Tất cả tạo vật đều do bởi Chúa
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 149 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 96 Nhập Lễ

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 68 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 51 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 49 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 43 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 41 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương