CN 25 Thường Niên


Ca Lên Đi 3 - Kim Long [Kim Long]

04/08/2014

Ca lên đi Thần Thánh trên thiên đình

Chúa Nhật 25 - 26 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/06/2016

Chúa Giê-su Ki-tô

Chúa Nhật 25 năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

04/08/2014

Lạy Chúa, xin Chúa soi trí mở lòng

Chúa nhật 25 năm B - 2 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/06/2015

Chúa đã dùng Tin Mừng

Con Xin Dâng - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

05/06/2016

Dâng lên Chúa rượu bánh này

Dâng Lên Cha Toàn Năng

04/08/2014

Dâng lên Cha toàn năng chí ái chí từ

Điều Gì Phải Lo - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

05/06/2016

Bạn hãy lo đi tìm Nước Trời

Nếu Chúa Là - Kim Ngân - Kim Long [Kim Ngân - Kim Long]

04/08/2014

Nếu Chúa là mặt trời con mong

Thánh Lễ Cuộc Đời

19/09/2014

Ta cùng về thôi vì cuộc lễ hết rồi

Thánh Vịnh 112 C - Phan Sinh [Phan Sinh]

05/06/2016

Hãy dâng lời ngợi ca

Thánh Vịnh 144 (I) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/05/2014

ĐK 1 - Lạy Thiên Chúa con thờ Ngài là vua của con. ĐK 2 - Khi Ngài, khi Ngài rộng mở tay ban. ĐK 3 - Chúa gần gũi những ai cầu khẩn Chúa. ĐK 4 - Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa.
CNPS 5 A - C (ĐK 1 , câu 3,4,5)
CNTN 14A, chung MTN , CNTN 31C ( ĐK 1, câu 1,3,4,6)
CNTN 17B ( ĐK 2, 4,7,8)
CNTN 18A (ĐK 2 , câu 3,7,8)
CNTN 25A (ĐK 3 , câu 2,3,8)
Lễ Tạ ơn (ĐK 1, câu 2,3,4,8)
Thánh Batôlômêô ( ĐK 4, câu 4,5,8)

Thánh Vịnh 53 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/06/2015

Lạy Chúa thân con đây

Tình Thiên Chúa - Phan-xi-cô [Phan-xi-cô]

05/06/2016

Đẹp như đóa hoa hồng tươi

Về Nhà Cha 1

01/06/2015

Trên đường tiến bước về nhà Cha

Xin Dâng Lên Ngài

01/06/2015

Xin dâng lên Ngài rượu nho bánh miến

Xin Tri Ân - Thành Tâm [Thành Tâm]

01/06/2015

Chúa con ơi con biết rằng
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 149 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 96 Nhập Lễ

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 68 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 51 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 49 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 43 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 41 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương