CN 29 Thường Niên


Chúa Là Con Đường - Phan-xi-cô [Phan-xi-cô]

26/09/2016

Chúa là con đường cho con

Chúa Nhật 29 năm A - 8 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

08/02/2019

Như những vì sao chiếu sáng trên vòm trời

Chúa Nhật 8 năm A - 29 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

26/09/2016

Lời Thiên Chúa

Hiến Trọn Đời Con - Ngọc Kôn [Ngọc Kôn]

22/08/2017

Đời con như của lễ không hề ngưng

Sao Chúa Gọi Con - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

20/09/2014

Sao Chúa lại gọi con làm nhân chứng

Tất Cả Nẻo Đường

20/09/2014

Lời ca vang cánh đồng

Thánh Vịnh 116 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

20/09/2014

Hãy đi khắp bốn phương

Thánh Vịnh 120C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

26/09/2016

Ơn phù hộ tôi đến từ

Thánh vinh 32 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

27/05/2015

ĐK 1 - Xin đổ xuống chúng con, xin đổ xuống tình thương ĐK 2 - Hạnh phúc thay nước nào mà được Chúa làm Chúa tể
CNMC 2A - CNTN 29B - ĐK 1 ( câu 4,7,8)
CNPS 5A - ĐK 1 (câu 1,3,7)
Ba Ngôi B - ĐK 2 ( Câu 4,5,7,8)
CNTN 19C - ĐK 2 ( câu 3,7,8)

Thánh Vịnh 95(1) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

26/12/2015

Hãy kể cho muôn dân biết Chúa Hãy dâng lên Chúa nào muôn dân muôn nước
CN 2C (ĐK 1) câu 1,2,5,6 ; Lễ Thánh Phanxico Xavie (ĐK 1) câu 1,2,5,7; CN 29A (ĐK 2) câu 3,4,5,6

Tình Chúa Cao Vời - Thế Thông - Đình Diễn [Thế Thông - Đình Diễn]

01/06/2015

Tình yêu Chúa cao vời
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 144 Tung Hô Tin Mừng

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 62 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 49 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 49 Nhập Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 43 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 41 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 36 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương