Nhạc Dân Ca » Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Thứ Hai, 10 Tháng Ba, 2014 452

Hò Giã Gạo

Danh mục: Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Tuần này: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh - Năm B

Video Thư viện ảnh

THÔNG TIN về  việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

THÔNG TIN về việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

20/04/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [1982, năm 2013, khi liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music, thuộc University of West London, đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh], chủ yếu dạy nhạc cố định tại Cộng Đoàn_Giáo Xứ Đakao.

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Lý Áo Vá Quàng

10/03/2014 24 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Cái Mơn

10/03/2014 9 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Cây Bông

10/03/2014 9 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Chiều Chiều

10/03/2014 8 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Ngồi Tựa Mạn Thuyền (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 7 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Trống Cơm (Jennifer Thomas)

10/03/2014 6 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Cây Khế

10/03/2014 6 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Ngựa Ô

10/03/2014 6 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương