THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Thần Chúa - Thanh Lâm

01/04/2014 502 Nhập Lễ

Xin Thần Linh Chúa - Duy Thông

01/04/2014 388 Nhập Lễ

Lễ Hiện Xuống - Xuân Thảo

01/04/2014 363 Tung Hô Tin Mừng

Một Giọt Sương - Hùng Lân

27/04/2014 319 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Thần Hãy Đến - Thành Tâm

01/04/2014 265 Kết Lễ

Chúa Ba Ngôi - Xuân Thảo

27/04/2014 235 Tung Hô Tin Mừng

Vinh Danh Ba Ngôi - Đỗ Vi Hạ

27/04/2014 221 Nhập Lễ

Lạy Thánh Linh - Trần Mừng

01/04/2014 216 Ca Tiếp Liên

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương