Lễ Thánh Gio-an TG 24/06


Thánh Vịnh 70 - Lễ Vọng Thánh Gioan Tẩy Giả

06/05/2024

Ngay từ khi con lọt lòng mẹ

Thánh Vịnh 70 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

27/12/2015

DK 1 - Ngay từ khi con lọt lòng mẹ DK 2 - Lạy Chúa, này miệng con công bố
Lễ vọng Gioan Tẩy Giả ĐK 1 ; CNTN 4C ĐK 2
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ngàn Năm Bền Vững - Xuân Thảo

04/09/2019 201 Nhập Lễ

Xin Dâng* - Hương Vĩnh

13/07/2014 57 Dâng Lễ

Dâng Chút Lao Công - Hồng Trần

28/04/2014 54 Dâng Lễ

Các Thánh Nam Nữ - Xuân Thảo

28/10/2014 52 Tung Hô Tin Mừng

Mình Máu Chúa - 19 TN năm B - Xuân Thảo

28/04/2014 46 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Nuôi Dân Người - Xuân Thảo

28/04/2014 46 Nhập Lễ

Thánh Ca Ngợi Khen - Chúa đã làm 2

28/08/2014 43 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Bánh Bởi Trời 2

29/05/2014 43 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương