Lễ Trọng - Lễ Kính


ADORO TE

02/05/2015

Adoro Te devote
Bình Ca Latinh Solesmes (Pháp)
Adoro te devote, latens Deitas,/Quæ sub his figuris vere latitas;/Tibi se cor meum totum subjicit,/Quia te contemplans totum deficit...

Bài Ca Trên Núi - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

28/10/2014

Có một bài ca Ngài đã hát

Bánh Bởi Trời 2

29/05/2014

Bánh bởi trời Chúa đã ban cho

Ca Khúc Trầm Hương - Dao Kim [Dao Kim]

29/04/2014

Lời con như trầm hương

Các Thánh Nam Nữ - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/10/2014

Chúa nói tất cả những ai
CANTATE DOMINO (Valentino Miserachs)

CANTATE DOMINO (Valentino Miserachs)

18/11/2019

Cantate Domino canticum novum (Nào dâng lên Chúa muôn loài một bài ca mới)
Cantate (Hãy ca mừng) Domino (Thiên Chúa) Canticum Novum (Bài ca mới).
Mở PDF trước, rồi mới mở Mp3 bè Sop.(S), Alto( A/C =Contralto), Tenor(T) hoặc Basso(B) để nghe và tập hát theo. Cuối cùng mở video để xem và hát chung với video

Chúa Ba Ngôi - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

27/04/2014

Xin dâng lời, dâng lời tôn vinh chúc tụng.

Chúa Nuôi Dân Người - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/04/2014

Chúa nuôi dân Người bằng lúa mì tinh hảo.

Chúc Tụng - Trần Mừng [Trần Mừng]

27/04/2014

Chúc tụng, chúc tụng, tình yêu Chúa

Con Chỉ Là - Hương Vĩnh [Hương Vĩnh]

20/08/2019

Con chỉ là một loài hoa, một loài hoa trong muôn ngàn loài hoa.

Con Tin Thưa Thầy - Thành Tâm [Thành Tâm]

29/04/2014

Con tin thưa Thầy, là Đức Ki-tô

Dâng Chút Lao Công - Hồng Trần [Hồng Trần]

28/04/2014

Này đây rượu nho bánh thơm

Dâng lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân [Vũ Đình Ân]

27/04/2014

Xin dâng kính Chúa Cha

Hai Người Tiên Phong - Hùng Lân [Hùng Lân]

29/04/2014

Hai người tiên phong hai sao sáng

Hạnh Phúc [Xuân Thảo]

01/06/2015

Hạnh phúc hạnh phúc thay

Hát Khen Mừng Mẹ - Hải Linh [Hải Linh]

28/08/2014

Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa

Hồng Ân Thiên Chúa - Hải Linh [Hải Linh]

06/05/2018

Hồng an Thiên Chúa bao la

Khúc Hát Một Loài Hoa - Ân Đức [Ân Đức]

28/08/2014

Con là một loài hoa

Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/08/2014

Đức Maria được rước lên trời
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ngàn Năm Bền Vững - Xuân Thảo

04/09/2019 208 Nhập Lễ

Xin Dâng* - Hương Vĩnh

13/07/2014 69 Dâng Lễ

Các Thánh Nam Nữ - Xuân Thảo

28/10/2014 60 Tung Hô Tin Mừng

Dâng Chút Lao Công - Hồng Trần

28/04/2014 57 Dâng Lễ

Thánh Ca Ngợi Khen - Chúa đã làm 2

28/08/2014 48 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Bánh Bởi Trời 2

29/05/2014 48 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Cảm Mến Ân Tình - Phùng Minh Mẫn

20/08/2019 47 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Mình Máu Chúa - 19 TN năm B - Xuân Thảo

28/04/2014 47 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương