Mùa Vọng


Anh Em Hãy Vui Luôn - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/10/2014

Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa

Chúa nhật 1 MV A-B-C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/10/2014

Lạy Chúa xin tỏ ra lòng Ngài nhân ái
Tung hô TM CNMV1ABC

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/10/2014

Hãy dọn đường cho Chúa

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/10/2014

Thánh Thần Chúa ngự xuống trên tôi

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng A C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/10/2014

Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

04/11/2015

Tôi đây là Nữ Tỳ của Chúa

Con Cái Muôn Phương - Kim Long [Kim Long]

23/10/2014

Con cái muôn phương chân thành

Con Nâng Tâm Hồn Lên* - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/10/2014

Con nâng tâm hồn lên nâng tâm hôn lên tới Chúa
Ca Nhập Lễ CNMV năm A-B-C

Dân Thành Xi-on Hỡi - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/10/2014

Dân thành Xi-on hỡi

Đế Chúa Đến - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

23/10/2014

Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến

Đêm Vắng Sao - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

23/10/2014

Ôi đêm vắng sao lòng con đớn đau

Đợi Trông - Thanh Lâm [Thanh Lâm]

23/10/2014

Này từ trần gian đoàn con ngước mắt

Hãy Tỉnh Thức - Thành Tâm [Thành Tâm]

23/11/2016

Hãy tỉnh thức đi hay luôn sẳn sàng

Khao Khát Ơn Trời - Minh Chiết [Minh Chiết]

23/10/2014

Xin cho con luôn biết mong chờ

Lễ Dâng Trông Đợi - Viết Chung [Viết Chung]

23/10/2014

Với tháng ngày trông đợi

Mầu Nhiệm Của Tình Thương - Kim Long [Kim Long]

30/11/2017

Rừng thời gian lá rụng

Mây Ơi Mưa Xuống - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

23/10/2014

Ngàn mây ơi xin cùng mưa xuống

Nâng Hồn Lên Chúa - Đan Vi [Minh Chiết]

23/10/2014

Con nâng hồn lên nâng hồn lên tới Chúa

Ngày Đó - Phương Anh [Phương Anh]

23/10/2014

Hãy vững tin hỡi anh em

Phúc Lộc Dồi Dào* - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

16/11/2016

Phúc lộc (i-a) dồi dào
Ca Hiệp Lễ CNMV 1
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 144 Tung Hô Tin Mừng

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 62 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 49 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 49 Nhập Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 43 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 41 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 36 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương