D/Bm - Phần B


🎵 XÂ3 - Phần B: Thang Thất Âm Cung RÊ, Thể Trưởng
❇ Bài 5: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Rê (in D key [Vị Trí Rê]), Điệu/Thể Trưởng (Major mode [~điệu Xang])
Rê-mi-FA#-xon-LA-xi-đô#-[RÊ]
🎵 XÂ3 - Phần B: Thang Thất Âm Cung RÊ, Thể Trưởng
❇ Bài 6: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Rê (in D key [Vị Trí Rê]), Điệu/Thể Trưởng (Major mode [~điệu Xang])
Rê-mi-FA#-xon-LA-xi-đô#-[RÊ]; chuyển qua Cung La Trưởng; Q5 đúng.
🎵 XÂ3 - Phần B: Thang Thất Âm Cung RÊ, Thể Trưởng
❇ Bài 7: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Rê Trưởng [Vị Trí Rê, diệu Xang]
Chuyển qua Bm + Quãng 6T/t
🎵 XÂ3 - Phần B: Thang Thất Âm Cung RÊ, Thể Trưởng
❇ Bài 8: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm ngoại thường, Vị Trí Fa, điệu Xự_Xê, Hơi Oán 2: Rê-fa#-XON-LA-xi-(RÊ)
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Album xem nhiều trong tháng

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương